Sự kiện - chuyên đề:

Nội lực tiềm ẩn để nâng cao năng xuất lao động cho công nhân

VHDN: Nâng cao năng xuất lao động cho công nhân trong quá trình lao động, không chỉ là nỗi canh cánh trong lòng của các Giám đốc doanh nghiệp, mà còn là nỗi trăn trở của tổ chức đoàn thể, của mỗi người công nhân trong doanh nghiệp. Nâng cao năng xuất lao động thì doanh nghiệp mới phát triển, người công nhân được tăng thêm thu nhập, các tổ chức đoàn thể có thêm kinh phí hoạt động phong trào, doanh nghiệp cũng có điều kiện làm tròn nghĩa vụ đóng góp cho đất nước.

Năng xuất lao động (ảnh minh họa nguồn intertnet) .

Năng xuất lao động (ảnh minh họa nguồn intertnet) .

Nói đến tăng năng xuất lao động thông thường là làm tăng khối lượng,chất lượng sản phẩm do người công nhân làm ra trong một đơn vị thời gian, hoặc là người công nhân giảm chi phí sức lao động càng ít cho một sản phẩm làm ra mà vẫn đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Phương hướng nâng cao năng xuất lao động cho công nhân có nhiều cách, chẳng hạn như trang bị máy móc hiện đại, áp dụng khoa học công nghệ thông tin, nâng cao tay nghề, học vấn cho người công nhân, động viên vật chất, tinh thần cho công nhân…

Trong bài này xin nêu một vấn đề thực tế, đó là: chính quyền cần kết hợp với tổ chức đoàn thể (Công đoàn; đoàn Thanh niên…) phát hiện những khả năng tiềm tàng còn ẩn chứa ngay trong mối quan hệ lao động của người công nhân để giúp họ tăng năng suất lao động cho doanh nghiệp. Cần nhấn mạnh rằng các khả năng này lại luôn có và dường như không có giới hạn. Xin nêu một vài biện pháp cơ bản sau:

1 – Thông qua phong trào thi đua mà nghiên cứu, đúc rút, phổ biến kinh nghiệm các biện pháp lao động có hiệu quả, tiên tiến, sáng tạo cho người công nhân biết để cùng học hỏi lẫn nhau. Trong thực tế, do sự  khác nhau về trình độ tay nghề, trình độ học vấn, phương pháp lao động, mà người công nhân có sự vận dụng khác nhau. Nếu trong cùng đơn vị, người công nhân nào học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay, những sáng tạo, hòa mình vào không khí thi đua sôi nổi, thì họ học hỏi lẫn nhau rất mau lẹ và có hiệu quả. Nếu tham gia thi đua chỉ để có phong trào, không đúc rút kinh nghiệm, không phổ biến cách làm hay, không nhân rộng điển hình tiên tiến thì thi đua chỉ là hình thức mà thôi. Vai trò của tổ chức đoàn thể tích cực hay không lại chính là ở chỗ hiệu quả đó.

2 – Luôn luôn suy nghĩ tìm cách cải tiến các hình thức phân công, hợp tác lao động hợp lý giữa công nhân, các tổ đội, các phân xưởng trong doanh nghiệp. Mục đích này giúp người công nhân thu xếp nơi làm việc sao cho hợp lý nhất, đỡ tốn thao tác thừa, tùy theo khả năng sáng tạo của mỗi người mà họ phối hợp ăn ý trong công việc. Mặt khác chính họ lại tự kiểm tra đánh giá lẫn nhau, thể hiện rõ vai trò trách nhiệm, từ đó người công nhân bình chọn các tiêu chuẩn và kết quả công việc của nhau chính xác hơn. Đó là điều kiện rất có hiệu quả, làm tăng năng suất lao động.

3 – Việc phục vụ điều kiện để người công nhân có đủ các yếu tố cần thiết, giúp họ chú tâm tăng năng suất lao động, không bị ức chế về tâm lý và cường độ lao động do thiếu cung cấp các điều kiện cần thiết.

4 – Quan tâm thường xuyên đến tâm lý và chế độ nghỉ ngơi, quyền lợi chính đáng, hợp pháp của công nhân. Điều này liên quan rất lớn tới năng suất lao động. Người công nhân trước hết cần sức khoẻ để tái sản xuất sức lao động, kế đó là quyền lợi và bầu không khí làm việc, quan hệ đối xử với nhau trong sản xuất. Hưng phấn hay ức chế tâm lý, đều ảnh hưởng đến công việc trực tiếp, ảnh hưởng tới kết quả lao động.

Suy cho cùng: năng suất lao động của công nhân quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, có tác động trực tiếp tới hoạt động của tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp. Mặt khác, chính quyền và tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp phải thực sự hợp lực. Một khi doanh nghiệp chưa có điều kiện đầu tư lớn, lương công nhân còn thấp, doanh nghiệp có khó khăn, trong khi tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang quá độ tác động đến nguồn nhân lực lao động Việt Nam, thì việc chú tâm tìm những khả năng tiềm ẩn nội lực để tăng năng suất lao động cho công nhân, từ đó có thể cải thiện và phát triển doanh nghiệp đi lên, vẫn là một trong những giải pháp rất có hiệu quả./.

H.B

10:35:45 06-12-GMT+0700

VHDN: Nâng cao năng xuất lao động cho công nhân trong quá trình lao động, không chỉ là nỗi canh cánh trong lòng của các Giám đốc doanh nghiệp, mà còn là nỗi trăn trở của tổ chức đoàn thể, của mỗi người công nhân trong doanh nghiệp. Nâng cao năng xuất lao động thì […]

Đối tác của chúng tôi