Sự kiện - chuyên đề:
VHDN: Cách đây 5 năm, Thái Bình đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và là một trong 8 tỉnh của cả nước được Chính phủ biểu dương. Diện mạo NTM ở Thái Bình trong những năm qua là kết quả quan trọng tạo sự chuyển biến rõ nét trên tất […]
VHDN: Cách đây 5 năm, Thái Bình đã có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) và là một trong 8 tỉnh của cả nước được C
VHDN: Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chương trình trọng tâm để phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn
VHDN: Năm 2015, xã Phú Thành (huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới. Từ đó đến nay, địa
VHDN: Năm 2017, xã Diễn Xuân (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM). Từ đó đến nay xã tiếp tục th
VHDN: Điểm nhấn trong xây dựng huyện nông thôn mới kiểu mẫu của huyện là huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện hệ thống k
VHDN: Phát huy truyền thống quê hương cách mạng, những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Hưng Nguyên luôn
VHDN: Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh Nghệ An về việc phê duyệt đề án “Xây dựng huy
VHDN: Hướng tới mục tiêu đạt chuẩn Nông thôn mới (NTM) nâng cao, tạo tiền đề xây dựng đô thị Triệu Sơn trở thành thị xã
VHDN: Chuyên Ngoại là 1 trong 12 xã vừa được UBND tỉnh Hà Nam công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022
Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam, để xử lý vấn đề môi trường và phát triển tuần hoàn trong
1 2 3 25

Đối tác của chúng tôi