Sự kiện - chuyên đề:
VHDN:Là một trong những địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp,sau hơn 9 năm , huyện Nga Sơn đã có 20 trong số 26 xã NTM. Đến thời điểm hiện tại, 6 xã còn lại đã được tỉnh thẩm định  đạt 100% tiêu chí để về […]
VHDN:Là một trong những địa phương thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với xuất phát điểm thấp,sau hơn 9 năm ,
VHDN:Trong những năm qua, nhờ khéo léo vận dụng chương trình 135, đời sống của nhân dân ở huyện miền núi Như Xuân, Thanh
Biểu dương những thành tích trong chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Nguyên, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cho
Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới thì tiêu chí nâng cao thu nhập của người dân là yếu tố quan trọng, cốt lõi, lu
VHDN: Tuyến Đường Tràng – Đông – Bài  qua địa bàn xã Đông Sơn huyện Đô Lương (Nghệ An) có chiều dài 6,2 km, đây là tuyến
VHDN: Những năm qua, xã Kênh Giang được coi là một trong những địa phương điển hình trong phát triển kinh tế – xã
Nay ở tỉnh này, mai tỉnh khác là chuyện thường ngày ở ruộng của những người nuôi vịt chạy đồng. Cuộc sống bấp bênh đã vậ
VHDN: Sau gần 10 năm xây dựng NTM, Thạch Hà đã đạt nhiều thành tựu,sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng dân
VHDN: Với quyết tâm cao, hành động tích cực hiệu quả, 6 tháng đầu năm huyện Ba Chẽ đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả đáng
1 2 3 10

Đối tác của chúng tôi