Sự kiện - chuyên đề:

Ông Phạm Văn Thành thôi làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh

VHDN: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất chủ trương cho ông Phạm Văn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo nguyện vọng.

Ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất cho ông Phạm Văn Thành, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Phạm Văn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng đã thống nhất chủ trương cho ông Phạm Văn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo nguyện vọng để nhận nhiệm vụ công tác khác.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy trình miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Phạm Văn Thành theo quy định.

Trước đó, ngày 26/8, ông Phạm Văn Thành đã bị kỷ luật cảnh cáo do có vi phạm trong thời gian giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Đông Triều, Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều. Lý do kỷ luật là do có vi phạm, khuyết điểm và chịu trách nhiệm người đứng đầu đối với vi phạm của Ban Thường vụ Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 và thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm Covid-19 của Công ty CP Công nghệ Việt Á.

Vũ Hữu Qúy

22:22:50 25-11-GMT+0700

VHDN: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã thống nhất chủ trương cho ông Phạm Văn Thành thôi đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo nguyện vọng. Ngày 25/11, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất cho ông Phạm […]

Đối tác của chúng tôi