Sự kiện - chuyên đề:

Ông Vũ Mạnh Dũng giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ – Vinacomin.

VHDN: Ngày 28/12/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ – Vinacomin đã ký Quyết định về việc bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Dũng giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ – Vinacomin.

Quyết định nêu rõ: “Bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Dũng – Phó Giám đốc Công ty, giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ – Vinacomin, kể từ ngày 1/1/2023. Thời gian giữ chức vụ của ông Vũ Mạnh Dũng là 5 năm kể từ ngày được bổ nhiệm”.

Ông Vũ Mạnh Dũng sinh ngày 25/12/1972, quê quán: xã Vĩnh Tiến, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Ông là Thạc sĩ ngành Quản lý kinh tế Đại học Mỏ -Địa chất, có trình độ cao cấp lý luận Chính trị – Hành chính.

Trưởng thành từ công nhân, là người có năng lực quản lý cùng phẩm chất đạo đức tốt, tháng 1/2020, ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ – Vinacomin.

Sau đó, tiếp tục nhận được sự tin tưởng của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ – Vinacomin, ông Vũ Mạnh Dũng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công ty từ ngày 1/1/ 2023 thời gian 5 năm.

Vũ Hữu Qúy

16:28:21 28-12-GMT+0700

VHDN: Ngày 28/12/2022, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ – Vinacomin đã ký Quyết định về việc bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Dũng giữ chức Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón Thợ mỏ – Vinacomin. Quyết định nêu rõ: […]

Đối tác của chúng tôi