Sự kiện - chuyên đề:

Ông Vương Đình Huệ: Kiên quyết đấu tranh với biểu hiện ngại khó, ngại khổ

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh việc kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP Hà Nội lần thứ 28, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng nay (17/8).

Phát biểu tại Đại hội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, trong nhiệm kỳ qua, lực lượng Công an Thủ đô luôn kiên định, vững vàng, thực sự là lực lượng chính trị tin cậy, lực lượng chiến đấu trung thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới.

Ông Vương Đình Huệ: Kiên quyết đấu tranh với biểu hiện ngại khó, ngại khổ
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ

Cụ thể, chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, chống đối; Thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tội phạm; Trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị được duy trì, tai nạn giao thông giảm; hạn chế xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài…

Tuy nhiên, theo ông Vương Đình Huệ,  trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện với khối lượng công việc rất lớn, có nhiều nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, do vậy, còn một số thiếu sót, khuyết điểm.

Ông Vương Đình Huệ cho rằng, những hạn chế, bất cập trong quá trình phát triển kinh tế, tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, công chức chưa được khắc phục triệt để, đã và đang là rào cản trong quá trình đổi mới và phát triển Thủ đô.

Các thế lực, phần tử thù địch, phản động trong và ngoài nước luôn lấy Thủ đô làm địa bàn trọng điểm để thực hiện các âm mưu chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất ổn định chính trị, an ninh trật tự xã hội.

Trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ mới, đòi hỏi Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô càng phải ra sức tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Không để bị động, bất ngờ

Bí thư Hà Nội đề nghị Đại hội Đảng bộ Công an TP nghiêm túc, trách nhiệm thảo luận và quyết định phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá và những giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng 5 năm tới.

Ông Vương Đình Huệ: Kiên quyết đấu tranh với biểu hiện ngại khó, ngại khổ
Bí thư Hà Nội yêu cầu chủ động phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống

Lãnh đạo Thành uỷ yêu cầu Công an TP phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Thủ đô, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, các lực lượng vũ trang trên địa bàn TP xây dựng các phương án, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện sớm, ngăn chặn, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Đảng bộ Công an TP cần tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp khắc phục, sửa chữa kịp thời những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình; chủ động phòng, chống có hiệu quả những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Đồng thời, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, say mê trong công việc, khắc phục khó khăn, gian khổ; sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

“Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ”, ông Vương Đình Huệ lưu ý.

Cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy công an các cấp tăng cường chỉ đạo và thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ; phòng, chống các hoạt động tác động chuyển hoá, thâm nhập nội bộ. Kiên quyết đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền phá hoại của các thế lực thù địch, phản động nhằm “phi chính trị hóa”, “vô hiệu hóa” vai trò và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Ngoài ra, tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, âm mưu, hoạt động nhằm mục đích “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”, “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; phản ứng kịp thời với các dư luận, luận điệu sai trái, thiếu tính xây dựng.

Ông Vương Đình Huệ cũng nhấn mạnh việc xây dựng lực lượng Công an TP Hà Nội thực sự “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại” theo hướng tinh gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt.

Chủ động phòng ngừa, tích cực tấn công, trấn áp nhằm kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm phi truyền thống, tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm về môi trường.

Giảm thiểu tai nạn giao thông ở tất cả các tiêu chí. Ngăn chặn, xử lý kịp thời các tụ điểm phức tạp về trật tự, an toàn xã hội…

Theo vietnamnet

14:44:37 17-08-GMT+0700

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh việc kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại khó, ngại khổ, thiếu trách nhiệm trong công tác, nhất là tư tưởng trung bình chủ nghĩa trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP Hà Nội lần […]

Đối tác của chúng tôi