Sự kiện - chuyên đề:

PC Hưng Yên: Tập trung “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh”, đảm bảo cung cấp điện, tối ưu hóa chi phí

VHDN: Công ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng Yên) đã thực hiện tiết kiệm chi phí trên các lĩnh vực với mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ an ninh – kinh tế – văn hóa – xã hội – chính trị của tỉnh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật Tổng Công ty giao, đảm bảo an toàn cho người lao động và thiết bị trong sản xuất kinh doanh, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.

Năm 2023, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện chủ đề năm là “Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí” với mục tiêu đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển KT-XH, tiết giảm chi phí, tăng doanh thu, đảm bảo khả năng cân đối tài chính, phát triển bền vững và hiệu quả các hoạt động của EVN.

Ông Lương Minh Thanh – Giám đốc PC Hưng Yên đề nghị toàn thể người lao động thực hiện nghiêm túc chủ đề năm 2023.

PC Hưng Yên đã bám sát kế hoạch của Tổng Công ty giao, đề ra nhiều giải pháp cụ thể trên nhiều lĩnh vực, đảm bảo triển khai thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2023 của EVN. Theo đó, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Công ty đặt lên hàng đầu trong tất cả các lĩnh vực. Đặc biệt, PC Hưng Yên chú trọng đẩy mạnh các hoạt động: tuyên truyền và thực hành sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến khách hàng và cộng đồng; phát huy cao nhất mọi nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh điện, thực hiện các biện pháp tiết giảm chi phí, tăng doanh thu để đảm bảo khả năng cân đối tài chính năm 2023; thực hiện mạnh mẽ các biện pháp kỹ thuật và quản lý để giảm tổn thất điện năng, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện đạt kế hoạch; quản lý định mức chi phí trong sản xuất kinh doanh cho các khâu phù hợp với thực tiễn; đào tạo, phát triển nâng cao nguồn nhân lực, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ trong quản lý vận hành hệ thống điện và rà soát, điều chuyển, bố trí hợp lý nguồn lao động hiện có; cải cách thủ tục hành chính, quy trình nghiệp vụ nhằm cải thiện chỉ số tiếp cận điện năng, đáp ứng nhanh nhất yêu cầu cấp điện của khách hàng.

Với mục tiêu đảm bảo cấp điện ổn định phục vụ phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh Hưng Yên và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao năm 2023, các chương trình, kế hoạch cụ thể được xây dựng theo từng lĩnh vực nhằm đảm bảo thích ứng mọi hoàn cảnh có thể xảy ra với cách điều hành quyết liệt và linh hoạt. Trong đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ của tất cả các khâu, các lĩnh vực, các phòng của bộ máy giúp việc và các đơn vị trực thuộc PC Hưng Yên.

Trong lĩnh vực tài chính kế toán, Công ty đề ra chỉ tiêu đối với từng đơn vị về “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sản xuất kinh doanh”, phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu NPC giao theo kế hoạch sản xuất kinh doanh – tài chính – đầu tư xây dựng và chỉ tiêu hiệu quả năm 2023. Công ty đã ban hành các định mức và giao chi phí trong sản xuất kinh doanh phù hợp với thực tiễn của Công ty và các đơn vị thực hiện và tiết kiệm 10% chi phí định mức; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, xem xét tính cần thiết, hiệu quả và tiết kiệm tối đa các khoản chi đảm bảo tính thiết thực, tránh lãng phí…

Việc thực hiện sát sao kế hoạch bằng các giải pháp thiết thực, PC Hưng Yên quyết tâm thực hiện thắng lợi chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, hoàn thành tốt các chỉ tiêu của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc nhằm đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh và nhu cầu sinh hoạt của Nhân dân.

Trần Dũng

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 6/2023)

Chia sẻ
14:24:22 10-06-2023

VHDN: Công ty Điện lực Hưng Yên (PC Hưng Yên) đã thực hiện tiết kiệm chi phí trên các lĩnh vực với mục tiêu cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ an ninh – kinh tế – văn hóa – xã hội – chính trị của tỉnh, hoàn thành các chỉ tiêu kinh […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi