Sự kiện - chuyên đề:

PC Thanh Hóa: Phát huy tiềm năng, đưa dịch vụ điện lực đến với khách hàng

VHDN: Ngay từ đầu năm 2024, Ban Lãnh đạo Công ty đã sớm có chỉ đạo tiếp tục duy trì thực hiện kiểm soát các loại hình dịch vụ điện lực, nhất là các công trình điện phát triển mới tài sản khách hàng.

 

Năm 2023, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh Hóa) đã triển khai một cách quy mô, bài bản dịch vụ điện lực. Kết quả doanh thu thay đổi theo chiều hướng tích cực, đạt 149,27% so với năm 2022 và 116,48% kế hoạch. Chi phí thực hiện 116,56%, lợi nhuận đạt 151,06% vượt kế hoạch giao và bằng 151,06% so với năm 2022. Những chỉ tiêu, con số liên tục hoàn thành vượt mức chính là minh chứng khách quan nhất thể hiện tính chuyên nghiệp vượt trội mà Công ty đã mang lại cho các đối tác, khách hàng… Qua đó tiếp tục góp phần khẳng định vị thế không ngừng lớn mạnh của Công ty trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công nhân thuộc PC Thanh Hóa vệ sinh rửa sứ bằng công nghệ Hotline TBA.

Tiếp nối những kết quả đạt được, ngay từ đầu năm 2024, Ban Lãnh đạo Công ty đã sớm có chỉ đạo tiếp tục duy trì thực hiện kiểm soát các loại hình dịch vụ điện lực nhất là các công trình điện phát triển mới tài sản khách hàng. Trên cơ sở đó chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ tháng cho các điện lực, đồng thời giao trách nhiệm cho các phòng ban chuyên môn kiểm soát và chỉ đạo điều hành từng loại hình dịch vụ cần xác định phải mang tính bứt phá tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của đơn vị.

Song hành với các giải pháp về kỹ thuật, vận hành, Công ty tiếp tục tổ chức tuyên truyền đến 100% người lao động cần nâng cao ý thức và chủ động trong việc thông tin quảng bá đến khách hàng sử dụng các dịch vụ do đơn vị cung cấp bằng hình thức truyền thông trên nền tảng số và tư vấn trực tiếp,… Cùng với đó, quan tâm công tác chuyển đổi số các dịch vụ, chú trọng đến đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện nâng cao tay nghề cho đội ngũ người lao động, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất kinh doanh… nhằm đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới đặt ra.

Hiện tại, Công ty đang tập trung thực hiện dịch vụ sửa chữa, thí nghiệm định kỳ thiết bị điện tài sản khách hàng, đảm bảo vận hành trên lưới; tư vấn giám sát và tư vấn đối với các công trình mới đưa vào lưới; làm đầu cáp, xây lắp điện, sửa chữa tài sản khách hàng; hướng dẫn, vận động khách hàng phát triển mới sử dụng trọn gói dịch vụ của ngành điện, phấn đấu đạt chỉ tiêu từ 90% số khách hàng trở lên. Đối với quản lý vận hành lưới điện cho khách hàng, xác định đây là tiềm năng không những mang lại doanh thu mà còn đảm bảo vận hành an toàn cho lưới điện, do đó, chỉ tiêu này đơn vị phấn đấu có 80% số khách hàng tham gia… Tất cả các dịch vụ khi triển khai, Ban Lãnh đạo Công ty giao cho các phòng/ban liên quan của Công ty và Điện lực làm việc với khách hàng, đề xuất đơn giá, phương thức thực hiện phải đảm bảo hài hòa về lợi ích đôi bên.

Tháng 01/2024 vừa qua, doanh thu cho hoạt động này của Công ty tăng 207.8% và lợi nhuận tăng 534% so với cùng kỳ. Trong đó có 1.121 khách hàng đạt 85% số phát triển mới sử dụng trọn gói dịch vụ của điện lực, các loại hình khác đều chiếm tỉ lệ lớn điện lực có khách hàng tham gia. Thực tế khẳng định, các dịch vụ do PC Thanh Hóa cung cấp ngày càng thể hiện sức bứt phá mạnh mẽ. Tin tưởng năm 2024 chỉ tiêu này sẽ được đơn vị tiếp tục hoàn thành vượt mức. Qua đó vừa đảm bảo cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh, vừa góp phần nâng cao sự hài lòng từ phía đối tác, khách hàng.

 

Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 3/2024

Anh Minh (theo Cổng Thông tin PC Thanh Hóa)

08:45:15 11-03-2024

VHDN: Ngay từ đầu năm 2024, Ban Lãnh đạo Công ty đã sớm có chỉ đạo tiếp tục duy trì thực hiện kiểm soát các loại hình dịch vụ điện lực, nhất là các công trình điện phát triển mới tài sản khách hàng.   Năm 2023, Công ty Điện lực Thanh Hóa (PC Thanh […]

Đối tác của chúng tôi