Sự kiện - chuyên đề:

Phát huy truyền thống 75 năm”Đi trước mở đường”

VHDN: Cùng với ngành giao thông cả nước, phát huy truyền thống “đi trước mở đường”, 75 năm qua ngành GTVT tỉnh Nghệ An không ngừng khắc phục khó khăn, tập trung huy động thu hút nguồn vốn, triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại, giúp cho người dân đi lại thuận tiện, an toàn, là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An cùng Giám đốc Sở GTVT, các ngành kiểm tra tiến độ thi công khu tái định cư xã Quỳnh Trang, TX. Hoàng Mai.

Một số chỉ tiêu cụ thể của Đảng bộ sở GTVT Nghệ An nhiệm kỳ 2020-2025

(1) Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn:

– Công tác quản lý chất lượng công trình giao thông: Kiểm tra chất lượng công trình Sở làm chủ đầu tư tối thiểu 1 lần/ tháng; đối với công trình do các huyện, ngành khác làm chủ đầu tư kiểm tra tối thiểu 01 lần/năm.

– Công tác kiểm định phương tiện cơ giới đường bộ: Trong nhiệm kỳ, 2 trung tâm kiểm định thuộc Sở thực hiện kiểm định trên 64.000 lượt phương tiện/năm.

– Chỉ tiêu dịch vụ vận tải: Trong nhiệm kỳ, tốc độ tăng khối lượng hàng hóa vận chuyển, luân chuyển bình quân đạt 3-4%/ năm; tốc độ tăng khối lượng hành khách vận chuyển, luân chuyển bình quân đạt 8-10%/năm.

– Công tác an toàn giao thông: Trong nhiệm kỳ, tình hình tai nạn giao thông của năm sau giảm so với năm trước trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương), trong đó số người chết giảm trên 5% – 7%.

– Công tác đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông: Nhiệm kỳ 2020-2025, giá trị sản lượng thực hiện đầu tư xây dựng các công trình do Sở làm chủ đầu tư đạt 3.500-5.000 tỷ đồng.

– Công tác quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa: Nhiệm kỳ 2020-2025, giá trị nguồn vốn thu hút cho công tác quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa hàng năm đạt từ 250-300 tỷ đồng/năm, giải ngân 100% vốn được bố trí.

(2) Phấn đấu hàng năm Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Có 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có 15- 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

(3) Lãnh đạo cơ quan hàng năm, cả nhiệm kỳ 2020-2025 thực hiện và hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, hàng năm có 20% tập thể phòng chuyên môn đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”; có 10%-20% cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ Thi đua cơ sở”. Không có cán bộ công chức, viên chức vi phạm kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị.

(4) Phấn đấu hàng năm 95% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có ít nhất 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có đảng viên bị kỷ luật.

(5) Hàng năm, các đoàn thể phấn đấu hoàn thành tốt trở lên…

Nhiệm vụ trọng tâm và đột phá

(1) Tập trung nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, đơn vị.

(2) Nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ. Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan đơn vị trong toàn đảng bộ.

(3) Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội, góp phần đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh.

Hoàng Phú Hiền – TUV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở GTVT Nghệ An

 

Chia sẻ
14:13:46 10-09-2020

VHDN: Cùng với ngành giao thông cả nước, phát huy truyền thống “đi trước mở đường”, 75 năm qua ngành GTVT tỉnh Nghệ An không ngừng khắc phục khó khăn, tập trung huy động thu hút nguồn vốn, triển khai xây dựng hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và hiện đại, giúp cho […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi