Sự kiện - chuyên đề:

Phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam là nhiệm vụ của toàn dân

 Sáng 9/11, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại hội trường.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại phiên chất vấn, đại biểu Quốc hội Cầm Thị Mẫn (Thanh Hóa) đề cập tới vai trò của Bộ VHTT&DL trong vấn đề đạo đức xã hội xuống cấp.

Trả lời chất vấn của đại biểu, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định vấn đề chống xuống cấp đạo đức xã hội luôn được đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân cả nước quan tâm. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vấn đề cần tiếp tục giải quyết.

Nghị quyết  33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nêu rõ, phát triển văn hóa và xây dựng con người Việt Nam là sự nghiệp của toàn dân, do Đảng lãnh đạo. Đây là việc lớn, là nhiệm vụ của tất cả các ngành, các bộ, các cấp.

Với vai trò tham mưu cho Chính phủ và Quốc hội để quản lý những vấn đề này. Bộ VHTT&DL đã tham mưu Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận 76 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; Bộ tham mưu sửa đổi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Điện ảnh và một số luật khác.

Về Nghị định, Bộ VHTT&DL đã tham mưu Chính phủ ban hành Nghị định 110 về quản lý và tổ chức lễ hội; Nghị định 122 về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và các nghị định về xử phạt vi phạm hành chính cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, giáo dục con người bắt đầu từ gia đình. Bộ VHTT&DL đã tham mưu ban hành các văn bản liên quan như Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình. Bộ cũng phối hợp với Bộ GD&ĐT ban hành Đề án giáo dục đạo đức lối sống trong trường học giai đoạn 2018-2025.

Về phát triển văn học, nghệ thuật, Bộ VHTT&DL đã xây dựng cơ chế để hỗ trợ sáng tác những tác phẩm văn học nghệ thuật có giá trị tư tưởng, tinh thần nhân văn, giáo dục lối sống cho con người và tăng cường tuyên truyền việc phê phán đẩy lùi các ác, cái xấu, cái lạc hậu, nhân rộng cái tốt.

Bộ cũng tham mưu Chính phủ ban hành 2 nghị định liên quan đến xử phạt trong công tác thanh tra. Còn nghị định về lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn đang trình Chính phủ phê duyệt.

Nhắc lại việc trong thời gian qua trên cả nước đã xuất hiện rất nhiều tấm gương người tốt, rất nhiều tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp, tình đồng chí nghĩa đồng bào, nhường cơm sẻ áo… trong công tác phòng chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả lũ lụt, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện khẳng định  đó là những tấm gương rất sống động trong việc giáo dục đạo đức lối sống con người Việt Nam.

Theo VGP

Chia sẻ
14:36:33 09-11-2020

 Sáng 9/11, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Ngọc Thiện trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội tại hội trường. Tại phiên chất vấn, đại biểu Quốc hội Cầm Thị Mẫn (Thanh Hóa) đề cập tới vai trò của Bộ VHTT&DL trong vấn đề đạo đức xã hội xuống cấp. Trả lời chất vấn […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi