Sự kiện - chuyên đề:

Phó Thủ tướng yêu cầu tích hợp các dữ liệu cần thiết vào Căn cước công dân

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phối hợp với Bộ Công an tích hợp các dữ liệu cần thiết vào Căn cước công dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tiết kiệm cho bộ máy nhà nước.

Mẫu thẻ căn cước công dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa giao các bộ, ngành, địa phương tích cực phối hợp với Bộ Công an tích hợp các dữ liệu cần thiết vào thẻ Căn cước công dân , tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và tiết kiệm cho bộ máy nhà nước.

Theo đó, để đạt mục tiêu cấp 50 triệu thẻ Căn cước công dân theo cam kết của Bộ Công an, đáp ứng việc triển khai Luật căn cước công dân, Luật cư trú (sửa đổi), Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tư pháp, cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục, ban hành văn bản kịp thời thực hiện Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Trường hợp vướng mắc, phải báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho ý kiến chỉ đạo xử lý.

Bộ Công an khẩn trương chuẩn bị các điều kiện về kỹ thuật và bộ máy cần thiết để duy trì, khai thác Cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia bảo đảm an toàn, thuận tiện. Đồng thời thực hiện theo thẩm quyền quy định đối với việc tổ chức xây dựng các trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam được giao phối hợp cùng với Bộ Công an đồng bộ hóa dữ liệu và tích hợp thông tin vào thẻ Căn cước công dân.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan liên quan xây dựng các hướng dẫn, cơ chế khuyến khích một số dịch vụ không phải do nhà nước cung cấp cũng có thể sử dụng thẻ Căn cước công dân và dữ liệu tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để cung cấp dịch vụ.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Cơ yếu Chính phủ tăng cường các giải pháp bảo mật đối với các thông tin về thẻ và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Phó Thủ tướng yêu cầu tích hợp các dữ liệu cần thiết vào Căn cước công dân - 2

Lấy dấu vân tay làm thẻ Căn cước công dân (Ảnh minh họa).

Theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Dự án sản xuất, cấp và quản lý Căn cước công dân sẽ triển khai từ năm 2020 – 2022 tại Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố và các quận, huyện, thị xã với tổng mức đầu tư là 2.696 tỷ đồng .

Còn theo Quyết định số 366/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tổng mức đầu tư của dự án sau thuế là hơn 3.085 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước . Thời gian thực hiện dự án từ năm 2018 – 2021.

Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06- Bộ Công an) là chủ chủ đầu tư 2 dự án nói trên.

Theo dantri

10:37:15 15-12-GMT+0700

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương phối hợp với Bộ Công an tích hợp các dữ liệu cần thiết vào Căn cước công dân, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, tiết kiệm cho bộ máy nhà nước. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa giao các […]

Đối tác của chúng tôi