Sự kiện - chuyên đề:

PTT Vũ Đức Đam: ‘Khởi nghiệp phải lan toả chính từ thanh niên ra toàn xã hội’

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thế hệ trẻ giữ vai trò quan trọng trong khởi nghiệp kiến quốc, khởi nghiệp phải lan toả chính từ thanh niên ra toàn xã hội.

Sáng 16/12, phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết, Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra các nhiệm vụ phát triển đất nước đến 2030 – 2045, Nghị quyết liên tịch góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra, trong đó có vai trò rất lớn của thanh niên.

Tinh thần quốc gia khởi nghiệp là khát vọng khởi nghiệp cho mình, khởi nghiệp kiến quốc của tuổi trẻ, để đất nước chúng ta giàu mạnh. Không nhất thiết phải có thu nhập cao nhất nhưng có cuộc sống an lành, nhiều tình yêu thương. Khởi nghiệp phải lan toả chính từ thanh niên, thế hệ trẻ ra toàn xã hội”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

PTT Vũ Đức Đam: 'Khởi nghiệp phải lan toả chính từ thanh niên ra toàn xã hội' - 1

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Đề cập đến vấn đề chuyển đổi số, Phó Thủ tướng lưu ý, đây là thời cơ của chúng ta, nhưng “như một đoàn tàu sẽ qua đi nếu chúng ta không lên tàu kịp”. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng kết quả của việc chuyển đổi số vẫn chưa đạt như kỳ vọng khi xếp hạng Chính phủ điện tử Việt Nam vẫn còn khiêm tốn, nên cần phải làm việc này một cách thực sự.

Vậy ai có thể đi đầu trong chuyển đổi số? Cũng chỉ có thanh niên thôi. Chúng ta phải làm sao để trở thành một phong trào xoá mù công nghệ trên toàn xã hội, giống như chúng ta đã xoá mù chữ thời bình dân học vụ và những người thầy đầu tiên chắc chắn phải từ các bạn trẻ. Ngay trong lực lượng trẻ phải sử dụng thật tốt công nghệ thông tin và lan ra toàn xã hội”, Phó Thủ tướng nói.

Dẫn lại khẩu hiệu của Đại hội Đoàn toàn quốc XII “Khát vọng – Tiên phong – Đoàn kết – Bản lĩnh – Sáng tạo”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khẳng định, tuổi trẻ phải có khát vọng và khát vọng phải mãnh liệt hơn nữa.

Chỉ ra mục tiêu Đại hội Đảng XIII đặt ra rất cao, phải thực hiện bằng cách sáng tạo, theo Phó Thủ tướng, Trung ương Đoàn thời gian qua đã sáng tạo trong nhiều công việc, cụ thể như hoàn thành 23 triệu địa chỉ số rất chính xác, tiết kiệm được rất nhiều nguồn lực.

Đổi mới là một quá trình, không chỉ có hoa hồng, phải trăn trở, thai nghén cái mới. Việt Nam hiện xuất khẩu lúa gạo đứng đầu thế giới, nhưng trước đây thì thiếu thốn lương thực. Việc này giải quyết được bằng khoán 10, khoán 100. Sáng tạo cộng khát vọng mở đường sẽ cho cách làm mới. Người mở đường bao giờ cũng vất vả, thậm chí thiệt thòi. Không phải là thanh niên thì là ai bây giờ”, Phó Thủ tướng đặt vấn đề.

Cũng theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Nghị quyết Đại hội Đảng đặt mục tiêu giai đoạn 2021 – 2030 phải tăng trưởng tối thiểu 7%, giai đoạn đến 2045 phải ít nhất 6%. Đây là nhiệm vụ khó, để thực hiện được phải bằng khát vọng mãnh liệt, sáng tạo khác thường, tinh thần khát vọng phải như những thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ, diệt giặc đói, giặc dốt…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu ví dụ thời còn nhỏ, tờ mờ sáng, ông nghe được thanh niên trong làng, xã tập thể dục, hô vang khẩu hiệu: “Rèn luyện thân thể – thống nhất Tổ quốc, rèn luyện thân thể – kiến thiết đất nước”.

Thời đó là khát vọng bảo vệ Tổ quốc, thống nhất đất nước. Chúng ta tổ chức Hội khoẻ Phù Đổng, cứ băn khoăn đi tìm khẩu hiệu. Tôi nghĩ rằng nên sử dụng khẩu hiệu về rèn luyện thân thể – kiến thiết đất nước. Phải thổi vào lòng người tinh thần kiến thiết đất nước. Nếu không có khát vọng, không đột phá sáng tạo thì không đạt được mục tiêu đặt ra”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nói.

PTT Vũ Đức Đam: 'Khởi nghiệp phải lan toả chính từ thanh niên ra toàn xã hội' - 2

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy ký kết Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Ban Chấp hành Trung ương Đoàn giai đoạn 2022 – 2027 nhằm tăng cường phối hợp công tác, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Phó Thủ tướng cũng nêu, nhiệm kỳ qua, việc thực hiện Nghị quyết liên tịch giữa Chính phủ và Trung ương Đoàn đã đạt được những kết quả toàn diện, là tiền đề để hôm nay Chính phủ tiếp tục ký kết với Trung ương Đoàn, trong đó có thực hiện việc phối hợp, chăm lo đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ, phát huy năng lực thanh niên trong các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh, trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19, thanh niên đóng góp rất lớn, tổ chức nhiều hoạt động tích cực, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái. Tổ chức Đoàn có nhiều sáng kiến, nhiều chương trình như: Triệu túi an sinh, gian hàng 0 đồng, ATM gạo… Từ đây, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tin tưởng rằng Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khoá XII sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, là hạt nhân dẫn dắt công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra.

Chữ “Tiên phong” hôm qua Tổng Bí thư phát biểu tại Đại hội cần phải được quán triệt sâu sắc bằng hành động, mở ra cách làm mới trong từng việc làm, từng chương trình”, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh.

Theo VTC news

14:12:59 16-12-GMT+0700

Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, thế hệ trẻ giữ vai trò quan trọng trong khởi nghiệp kiến quốc, khởi nghiệp phải lan toả chính từ thanh niên ra toàn xã hội. Sáng 16/12, phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, Phó Thủ tướng […]

Đối tác của chúng tôi