Sự kiện - chuyên đề:

Quảng bá Việt Nam qua nền tảng thông tin về di sản văn hoá châu Á-Thái Bình Dương

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia xây dựng ichLinks, nền tảng chia sẻ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương mới được ra mắt gần đây.

Một nghi lễ của người Dao Đỏ Việt Nam được giới thiệu trên ichLinks

ichLinks lưu trữ hơn 1.000 dữ liệu, nội dung và thông tin về Di sản văn hóa phi vật thể (DSVHPVT) của các nước thành viên trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, bao gồm hình ảnh, video, âm thanh, văn bản về các di sản và các tính năng tìm kiếm, trình duyệt và quản lý thông tin nâng cao. Nền tảng này cũng cung cấp những dịch vụ liên quan và nội dung chuyên đề như du lịch, triển lãm, sách ảnh và sự kiện.

Các tổ chức, quốc gia thành viên của IchLinks là những đại diện cốt lõi cho hoạt động và sự vận hành của nền tảng này. Nhóm các nước đối tác tham gia đầu tiên bao gồm Malayasia, Mông Cổ, Việt Nam (với đại diện là Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam), Uzbekistan và Kazakhstan.

Tên gọi ichLinks (https://www.ichlinks.com) bắt nguồn từ sự kết hợp giữa ‘Intangible Cultural Heritage’ (DSVHPVT) và ‘Links’ (kết nối, liên kết). Nền tảng tích hợp trực tuyến này kết nối và chia sẻ thông tin, dữ liệu và nội dung về di sản văn hóa phi vật thể với các quốc gia thành viên ở khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Theo Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam, việc tham gia đóng góp cho dự án này sẽ góp phần quảng bá DSVHPVT của Việt Nam, đồng thời đem tới những lợi ích cho sự phát triển qua những mối quan hệ đối tác trong ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo.

Trung tâm mạng lưới và thông tin quốc tế về DSVHPVT vùng châu Á-Thái Bình Dương dưới sự bảo trợ của UNESCO (ICHCAP), đơn vị chủ trì triển khai ichLinks kì vọng nền tảng ichLinks sẽ cung cấp những thông tin, nội dung quốc tế mới nhất, liên tục được cập nhật, mang lại những hiệu ứng tích cực cho các quốc gia. Đồng thời giúp cho việc tổ chức các hoạt động và sự kiện trực tiếp về văn hóa, du lịch và sáng tạo dựa trên nội dung DSVHPVT có thể được diễn ra rộng rãi.

Theo VGP

15:59:21 24-03-GMT+0700

Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia xây dựng ichLinks, nền tảng chia sẻ thông tin về di sản văn hóa phi vật thể tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương mới được ra mắt gần đây. Một nghi lễ của người Dao Đỏ Việt Nam được giới thiệu trên […]

Đối tác của chúng tôi