Sự kiện - chuyên đề:

Quảng Bình: Cách chức Giám đốc Trung tâm văn hóa Thể thao huyện Minh Hóa

VHDN: Dù không có Quyết định tuyển dụng viên chức, nhưng ông Cao Hữu Cường vẫn được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc và đến năm 2018 ôngCường lại tiếp tục được bổ nhiệm chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao huyện Minh Hóa.

Theo thông báo của UBND huyện Minh Hóa ngày29/08 cho biết, ngày 2/8/2021, ông Nguyễn Bắc Việt, Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa đã ký Quyết định số 1304/QĐ-UBND hủy Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 26/11/2018 về việc bổ nhiệm cán bộ quản lý đối với ông Cao Hữu Cường, Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao huyện Minh Hóa.

Trụ sở Trung tâm VHTT – TT huyện Minh Hóa

Theo kết luận của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình số 1619/KL-SNV ngày 18/12/2020, về thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức và cán bộ công chức cấp xã của huyện này cho thấy: Hồ sơ của ông Cao Hữu Cường không có Quyết định tuyển dụng viên chức, nhưng ông này vẫn được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc và đến năm 2018 lại tiếp tục được bổ nhiệm chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao huyện.

Nhận được thông báo kết luận từ Sở Nội vụ tỉnhQuảng Bình, UBND huyện Minh Hóa căn cứ quy định của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; các Nghị định của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức ông Cao Hữu Cường không đảm bảo tiêu chuẩn chức danh nên đãra quyết định cách chức Giám đốc đối với ôngCường.

Theo đó, lãnh đạo huyện Minh Hóa cho biết thêm: Hiện nay chúng tôi đã tiến hành các bước hủy Quyết định bổ nhiệm và cách chức Giám đốc, tạm thời hiện nay vẫn để ông Cường làm nhân viên và sẽ có báo cáo với Sở Nội vụ để có hướng xử lý”.

Trước đó, ông Cao Hữu Cường đã từng bị kỷ luậtkhiển trách dùng xe công của Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao sử dụng xe công vụ của UBND huyện đưa vợ con đi tham quan du lịch.

PV

Chia sẻ
10:48:59 30-08-2021

VHDN: Dù không có Quyết định tuyển dụng viên chức, nhưng ông Cao Hữu Cường vẫn được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc và đến năm 2018 ôngCường lại tiếp tục được bổ nhiệm chức Giám đốc Trung tâm Văn hóa thông tin – Thể thao huyện Minh Hóa. Theo thông báo của UBND huyện […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi