Sự kiện - chuyên đề:

Quảng Bình có tới 22,7% dự án chậm tiến độ

VHDN: Ngày 20/7, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức họp rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2022, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành liên quan.

UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức họp rà soát các dự án chậm tiến độ

Tại hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh. Theo thống kê, tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016-2020 đạt trên 93.000 tỷ đồng, trong đó, khu vực nhà nước chiếm 21,2%, khu vực ngoài nhà nước chiếm 78,8%. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 761 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Số lượng dự án chậm tiến độ ở tỉnh ta khoảng 173 dự án, chiếm tỷ lệ 22,7%. Trong đó, có 103 dự án đã được giao đất, cho thuê đất đang chậm tiến độ; 68 dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chưa thực hiện thủ tục giao đất, cho thuê đất, chậm tiến độ; 2 dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị chậm tiến độ.

Theo quy định hiện hành, để triển khai hoàn thiện một dự án, các nhà đầu phải trải qua rất nhiều thủ tục nên công tác chuẩn bị đầu tư mất rất nhiều thời gian, dẫn đến một số dự án chậm tiến độ. Bên cạnh đó, do tác động của sự cố môi trường biển và dịch Covid-19 diễn ra từ đầu năm 2020 đến nay ảnh hưởng đến nguồn lực của nhiều nhà đầu tư. Ngoài ra, do một số nhà đầu tư cố tình giữ đất, không triển khai thực hiện dự án nhằm chờ cơ hội chuyển nhượng dự án. Đây được cho là những nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ của các dự án. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung phân tích, thảo luận những khó khăn, vướng mắc đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm giải quyết đối với những dự án chậm tiến độ.

Tại buổi làm việc, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận và yêu cầu, đối với những dự án đã được giao đất, cho thuê đất nhưng chưa triển khai xây dựng, chậm tiến độ gây lãng phí tài nguyên đất đai, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị và môi trường đầu tư, giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT), Ban Quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) nắm và tham mưu cho UBND tỉnh để xử lý đúng quy định. Những dự án đã thuê đất, không triển khai xây dựng, chậm tiến độ và đang nợ tiền thuê đất, giao Sở TN&MT Ban QLKKT tổng hợp danh sách và tham mưu UBND tỉnh thu hồi đất đúng quy định.

Các đại biểu có ý kiến tại buổi làm việc

Đối với nhóm dự án đã thuê đất, không triển khai xây dựng, chậm tiến độ nhưng nộp đủ tiền thuê đất, giao Sở Tài TN&MT, Ban QLKKT tế tổng hợp danh sách, tham mưu UBND tỉnh làm việc trực tiếp và ký cam kết tiến độ đối với từng nhà đầu tư để đốc thúc, yêu cầu triển khai thực hiện dự án.

Đối với nhóm dự án đã thuê đất, đã triển khai xây dựng nhưng đang chậm tiến độ và nợ tiền thuê đất, giao Sở TN&MTvà Ban QLKKT tổng hợp danh sách, tổng hợp số tiền nợ thuê đất đến hết năm 2021 và đề xuất thu hồi công nợ trong năm 2022, trường hợp các dự án không thanh toán tiền thuê đất thì tiến hành lập danh mục báo cáo UBND thu hồi đất theo đúng quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Xây dựng tiến hành xây dựng bộ tiêu chí cụ thể để áp dụng thu hồi đất đối với các dự án chậm tiến độ…

Thanh Bình

08:48:54 21-07-GMT+0700

VHDN: Ngày 20/7, UBND tỉnh Quảng Bình tổ chức họp rà soát các dự án chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2022, ông Đoàn Ngọc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ chủ trì buổi làm việc với các sở, ban, ngành liên quan. Tại hội nghị, Sở […]

Đối tác của chúng tôi