Sự kiện - chuyên đề:

Quảng Bình: Trong 6 tháng đầu năm GRDP tăng trưởng ước đạt 6,96%

VHDN: Ngày 25/7, HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 6, đánh giá toàn diện kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét, đề ra các giải pháp quyết liệt và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022.

Chủ tọa kỳ họp HĐND tỉnh Quảng Bình, có các ông Trần Hải Châu Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các ông Nguyễn Công Huấn, Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Có sự tham dự của ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.

Quang cảnh khai mạc Hội nghị HĐND tỉnh Quảng Bình kỳ họp thứ 6 khóa XVIII

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Trần Hải Châu cho biết: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ đánh giá toàn diện kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét, đề ra các giải pháp quyết liệt và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. Đồng thời, xem xét, thảo luận, quyết nghị thông qua 15 dự thảo nghị quyết thuộc các lĩnh vực quan trọng như: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; nguyên tắc, tiêu chí, định mức và phương án phân bổ vốn giai đoạn 2021 – 2025 và năm 2022 của 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, gồm: Chương trình về phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình xây dựng nông thôn mới và Chương trình giảm nghèo bền vững.

HĐND tỉnh Quảng Bình cũng sẽ nghiên cứu, cho ý kiến đối với các báo cáo của Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, TAND tỉnh, VKSND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh. Đồng thời, xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về tình hình triển khai và kết quả phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thời gian qua và tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu đề nghị, các cơ quan chức năng báo cáo các tờ trình, dự thảo nghị quyết ngắn gọn, tập trung vào những nội dung chính, trọng tâm, dành thời gian để đại biểu thảo luận về các vấn đề liên quan, phản ánh các ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân… Các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, thảo luận thẳng thắn, trọng tâm vào các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn nhằm thực hiện hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch đề ra; xem xét, quyết định các vấn đề đảm bảo đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn yêu cầu phát triển của địa phương…

Ông Vũ Đại Thắng ,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình phát biểu ý kiến


Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp,
ông Vũ Đại Thắng ,Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã thông tin về kết quả cơ bản Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XV; hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp và lưu ý một số vấn đề để các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu, thảo luận làm rõ trước khi quyết nghị thông qua. Cụ thể, đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh tập trung nghiên cứu tài liệu, kết hợp năng lực thực tiễn, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, khách quan, dân chủ, dựa trên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để có những ý kiến thảo luận, góp ý xác đáng và quyết định đúng đắn, đảm bảo các quyết sách đề ra phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao… Đặc biệt, thảo luận về tình hình kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp tiếp tục thực hiện kế hoạch năm 2022; các vị đại biểu HĐND tỉnh nhìn nhận đánh giá hết sức khách quan, thấu đáo về những kết quả đạt được; thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế và các nguyên nhân của tồn tại, hạn chế để giúp HĐND, UBND tỉnh bổ sung, điều chỉnh các nhiệm vụ, giải pháp sát đúng cho 6 tháng cuối năm 2022.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng yêu cầu HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương ngay sau kỳ họp sớm quán triệt, triển khai đưa các Nghị quyết của HĐND tỉnh vào cuộc sống; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên, năng động, chủ động, sáng tạo, cùng với cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2022, tạo tiền đề vững chắc cho những năm tiếp theo, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVII, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021-2025.

Báo cáo kinh tế – xã hội của UBND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đoàn Ngọc Lâm trình bày tại kỳ họp cho biết: 6 tháng đầu năm, Quảng Bình đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 6,96% (kế hoạch cả năm tăng 6,0 – 6,5%, thực hiện cùng kỳ 5,65%). Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 2,77% so với cùng kỳ (kế hoạch cả năm tăng 3,5 – 4,0%, thực hiện cùng kỳ 4,54%); công nghiệp tăng 12,3% so với cùng kỳ; các ngành dịch vụ tăng 6,45% so với cùng kỳ… Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 12.228 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Thu ngân sách gần 5.055 tỷ đồng, đạt 84% dự toán địa phương (dự toán cả năm 6.000 tỷ đồng). Giải quyết việc làm cho 11.744 lao động, đạt 65,2%; có 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế (kế hoạch cả năm 91%)…

Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm; tổ chức bộ máy được sắp xếp, kiện toàn, tinh gọn đầu mối, chú trọng sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐ-CP của Chính phủ… Việc triển khai các chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và đẩy mạnh công tác lao động và giải quyết việc làm đã giúp cho thị trường lao động có nhiều tín hiệu khởi sắc. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo, triển khai toàn diện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới tiếp tục được giữa vững ổn định…

Tuy nhiên, thu ngân sách của tỉnh dù tăng cao nhưng thiếu bền vững; nợ đọng thuế còn cao; giải ngân vốn đầu tư công rất chậm, nhất là nguồn vốn Trung ương; giải phóng mặt bằng tại một số dự án trọng điểm còn khó khăn; thị trường bất động sản vẫn còn dấu hiệu đầu cơ, khó kiểm soát. Hạ tầng phục vụ du lịch còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển để trở thành ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh. Cải cách thủ tục hành chính chuyển biến chậm; một số chỉ số của tỉnh chưa được cải thiện; năng lực tham mưu, điều hành của một số sở, ban, ngành, địa phương còn hạn chế…

Những tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế – xã hội; chú trọng thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và khâu đột phá. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý đô thị, hạ tầng công nghiệp; thực hiện thực chất, hiệu quả hơn cơ cấu lại nền kinh tế gắn với phát triển kinh tế số, xã hội số. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân… Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đi đôi với tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo; củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vừng môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

PV

Chia sẻ
17:33:39 25-07-2022

VHDN: Ngày 25/7, HĐND tỉnh Quảng Bình Khóa XVIII đã khai mạc Kỳ họp thứ 6, đánh giá toàn diện kết quả, tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét, đề ra các giải pháp quyết liệt và hiệu quả nhằm thực hiện thắng lợi […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi