Sự kiện - chuyên đề:

Quang Lộc (Can Lộc, Hà Tĩnh): Tốp xã NTM nâng cao năm 2022

VHDN: Quang Lộc là xã thuộc vùng Trà Sơn của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Là địa phương có hơn 1/3 dân số là đồng bào theo đạo Thiên chúa với 2 giáo xứ, 4 nhà thờ giáo họ, giao lưu với 14 họ thuộc giáo dân của 7 xã, thị trấn trong và ngoài huyện. Là đơn vị điển hình không chỉ của huyện, của tỉnh mà của cả nước: vinh danh cùng một lúc 2 danh hiệu anh hùng: Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới. 

Đặc biệt, Quang Lộc là một trong những đơn vị trong tốp đầu của huyện Can Lộc thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về Xây dựng nông thôn mới và về đích trước hạn. Năm 2022, mặc dù dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nhưng cấp ủy, chính quyền và người dân Quang Lộc đã linh hoạt, nỗ lực thực hiện các phần việc cũng như tập trung cao độ, dồn toàn tâm, toàn lực để hoàn thiện, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, phấn đấu về đích xã NTM nâng cao theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra.

Lâm Trần

14:15:59 12-04-GMT+0700

VHDN: Quang Lộc là xã thuộc vùng Trà Sơn của huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Là địa phương có hơn 1/3 dân số là đồng bào theo đạo Thiên chúa với 2 giáo xứ, 4 nhà thờ giáo họ, giao lưu với 14 họ thuộc giáo dân của 7 xã, thị trấn trong và […]

Đối tác của chúng tôi