Sự kiện - chuyên đề:

Quảng Nam: Đồng ý thực hiện dự án cải thiện môi trường nước

 Ngày 24/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đồng ý phối hợp với tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) thực hiện Dự án “Cải thiện môi trường nước thông qua việc giảm thiểu và lọc sạch nước thải nồng độ cao” tại tỉnh Quảng Nam.

UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) thực hiện

Dự án “Cải thiện môi trường nước thông qua việc giảm thiểu và lọc sạch

nước thải nồng độ cao”

UBND tỉnh  Quảng Nam giao Sở Ngoại vụ là cơ quan đầu mối của tỉnh chịu trách nhiệm về công tác đối ngoại, liên hệ với đại diện của tỉnh Nagasaki trong quá trình hợp tác thực hiện dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương báo cáo kết quả làm việc với các cơ quan do tỉnh Nagasaki cử phối hợp triển khai các nội dung dự án trong thời gian qua để UBND tỉnh theo dõi chỉ đạo và tiếp tục cùng với Sở Ngoại vụ. Chủ trì cùng Sở Ngoại vụ, các cơ quan, đơn vị liên quan, phối hợp với cơ quan đại diện của tỉnh Nagasaki thực hiện công tác khảo sát chọn địa điểm triển khai dự án theo yêu cầu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là cơ quan đầu mối quản lý thực hiện dự án, có trách nhiệm phối hợp với Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc với các cơ quan là đại diện do tỉnh Nagasaki cử để lập các thủ tục, hồ sơ đầu tư dự án theo quy định.

(Theo baotainguyenmoitruong.vn)

21:29:23 24-10-GMT+0700

 Ngày 24/10, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu đồng ý phối hợp với tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) thực hiện Dự án “Cải thiện môi trường nước thông qua việc giảm thiểu và lọc sạch nước thải nồng độ cao” tại tỉnh Quảng Nam. UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp với tỉnh Nagasaki (Nhật Bản) […]

Đối tác của chúng tôi