Sự kiện - chuyên đề:

Quảng Ninh: Đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn

VHDN: Tỉnh Quảng Ninh triển khai nội dung Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2024 với chủ đề “Đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn”. Để thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, ngay từ đầu năm 2024, BHXH tỉnh đã chủ động ký kết các chương trình phối hợp tuyên truyền về chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) với các cơ quan ban ngành đoàn thể.

 

Trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh

Thực hiện Công văn số: 2325-CV/BTGTU ngày 23/5/2024 của BanTuyên giáo Tỉnh ủy về việc, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Ninh báo cáo thông tin về nội dung Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2024 với chủ đề “Đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn” Ngày 18/5, Lễ phát động và ra quân nhân Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân được tỉnh Quảng Ninh tổ chức tại thành phố Hạ Long với sự tham gia của 300 đại biểu đại diện lãnh đạo các sở ngành, hội đoàn thể, đại diện các doanh nghiệp, 13 huyện, thị xã, thành phố và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Tháng vận động này sẽ là điểm nhấn, tạo nên một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ, thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, doanh nghiệp tham gia. Ngay sau Lễ ra quân, tỉnh Quảng Ninh đã vận động được trên 1.053 người tham gia BHXH tự nguyện, số tiền: 2,7 tỷ đồng; 248 người tham gia BHYT hộ gia đình, số tiền trên 230 triệu đồng.”.

Tại hội nghị thông tin báo chí thường kỳ về việc triển khai công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH trong Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2024, Ông Nguyễn Huy Thông Phó Giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh: “Để chính sách BHXH, BHYT được triển khai đồng bộ, hiệu quả thì ngoài việc tổ chức các hoạt động cao điểm trong “Tháng vận động triển khai tham gia bảo hiểm xã hội toàn dân” thì cần phải duy trì, phát triển các hoạt động này thường xuyên, liên tục sau Tháng vận động để mọi người dân đều có quyền tham gia BHXH, BHYT hướng tới đạt được mục tiêu BHXH, BHYT cho tất cả mọi người như chủ đề của năm 2024 đã đặt ra. Để thực hiện tốt chính sách BHXH, tăng diện bao phủ BHXH toàn dân, trong thời gian tới ngoài việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, BHXH tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, giúp người dân hiểu rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động và người dân khi tham gia BHXH, BHYT và chính sách an sinh của Đảng và Nhà nước.

Phó giám đốc BHXH tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Huy Thông phát biểu tại hội nghị thông tin báo chí

Qua công tác tuyên truyền, nhận thức của các ngành, các cấp về chính sách BHXH, BHYT được nâng lên rõ rệt; các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hiểu đầy đủ hơn về trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về BHXH, BHYT, tình trạng cố tình trốn đóng, nợ đóng tiền BHXH, BHYT giảm đáng kể,nhân dân ngày càng quan tâm đến chính sách BHXH, BHYT. Từ đó, số người tham gia BHXH, BHYT tăng đều hàng năm, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu,nhiệm vụ được giao; Ý thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng và lãnh đạo đơn vị cùng đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị tham gia vào công tác truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; Cấp ủy, người đứng đầu và công chức, viên chức làm công tác truyền thông đều ý thức được cần phải đổi mới phương pháp, nội dung và hình thức truyền thông. Cần phải tranh thủ mọi lúc, mọi nơi, mọi diễn đàn để thông tin về chính sách BHXH, BHYT nhằm làm thay đổi nhận thức của người lao động và nhân dân từ chưa hiểu Luật BHXH, BHYT đến hiểu và nắm rõ một số quyền lợi thiết thực đối với bản thân và gia đình mà chủ động tham gia BHXH, BHYT.

Cùng với đó, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa thông tin dữ liệu về người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH để thực hiện chi trả không dùng tiền mặt. Tiếp tục tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của Ngành, xây dựng ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới sự hài lòng của người dân, đơn vị. Đặc biệt, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2027, nhằm khai thác, phát triển người tham gia, tiến tới hoàn thành các mục tiêu tại Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

 

Vũ Mạnh Khôi

(Theo Tạp chí in VHDNVN tháng 6/2024)

11:42:58 19-06-2024

VHDN: Tỉnh Quảng Ninh triển khai nội dung Tháng vận động triển khai Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2024 với chủ đề “Đồng hành cùng Bảo hiểm xã hội vì cuộc sống chất lượng hơn”. Để thực hiện có hiệu quả công tác truyền thông, ngay từ đầu năm 2024, BHXH tỉnh đã […]

Đối tác của chúng tôi