Sự kiện - chuyên đề:

Quảng Ninh: Văn phòng Thừa phát lại Uông Bí không thể chối bỏ trách nhiệm

VHDN: Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam nhận được Đơn của bà Phạm Thị Thảo phản ánh văn phòng Thừa phát lại Uông Bí không giao tài sản cho người mua tài sản đấu giá theo cam kết tại Hợp đồng số 03/HĐMB-TPL, số công chứng: 1095, quyển số: 02/2021 TP/CC-SCC/HĐGD do văn phòng Trương Quảng công chứng, có dấu hiệu chối bỏ trách nhiệm.

Nội dung sự việc: Theo đơn và hồ sơ do bà Phạm Thị Thảo cung cấp, bà Thảo là người trúng đấu giá tài sản theo Biên bản đấu giá tài sản ngày 20/09/2021 của Trung tâm đấu giá tài sản Quảng Ninh. tài sản trúng đấu giá là: Quyền sử dụng 845m2 đất và tài sản gắn liền với đất tại tổ 10, khu 7 (nay là tổ 10, khu 6), phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. Giấy chứng nhận QSDĐ và tài sản gắn liền với đất mang tên ông Ngô Kháng Hợi. Trước đó, ông Ngô Kháng Hợi cùng vợ là bà Bùi Thị Mính đã thế chấp tài sản trên cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Nhị Chiểu (nay tên là: Ngân hàng TMCP công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Hải Dương). Ngày 29/7/2021 ông Ngô Kháng Hợi cùng vợ là bà Bùi Thị Mính đã tự nguyện bàn giao toàn bộ QSDĐ và tài sản gắn liền với đất để thực hiện Quyết định Thi hành án số 01/QĐ-TPL ngày 15/01/2020 thi hành Bản án số 03/2018/KDTM-ST ngày 18/12/2018 của TAND thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh về việc tranh chấp hợp đồng tín dụng. Sau đó, văn phòng Thừa phát lại Uông Bí và Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh có ký Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 01/HĐDV/TPL.UB-TTDVĐGTSQN ngày 24/8/2021 để tổ chức đấu giá tài sản trên. Tại cuộc đấu giá này, bà Phạm Thị Thảo là người trúng đấu giá với giá trúng là: 2.002.000.000đ (bằng chữ: Hai tỷ không trăm linh hai triệu đồng). Căn cứ vào kết quả này bà Thảo và văn phòng Thừa phát lại Uông Bí có ký Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 03/HĐMB-TPL và được công chứng ngày 28/09/2021 tại văn phòng công chứng Trương Quảng. Mặc dù, bà Phạm Thị Thảo đã thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo cam kết nhưng đến nay văn phòng Thừa phát lại Uông Bí vẫn không giao tài sản trúng đấu giá cho bà Thảo như cam kết và tại khoản 1 Điều 7 của Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số: 03/HĐMB-TPL đã nêu rõ: “Thời hạn bàn giao tài sản theo quy định tại khoản 3, Điều 27 Nghị định 62/2015/NĐ-CP ngày 18/7/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự, trong thời hạn không quá 30 ngày, trường hợp khó khăn, phức tạp thì không quá 60 ngày, kể từ ngày bên B đã nộp đủ tiền mua tài sản, bên A có trách nhiệm phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến tài sản đấu giá tổ chức việc giao tài sản cho bên B, trừ trường hợp có sự kiện bất khả kháng. Tổ chức, cá nhân cản trở, can thiệp trái pháp luật dẫn đến việc chậm giao tài sản bán đấu giá thành mà gây thiệt hại cho bên B thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.”

* Văn phòng Thừa phát lại Uông Bí  không thể chối bỏ trách nhiệm

Phóng viên đã có buổi gặp ông Đỗ Văn Huệ – Trưởng văn phòng Thừa phát lại Uông Bí hỏi lý do đã quá thời hạn cam kết trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá do ông ký ngày 28/09/2021 mà chưa bàn giao tài sản cho người trúng đấu giá nhưng ông Đỗ Văn Huệ – Trưởng văn phòng Thừa phát lại Uông Bí lại chối bỏ trách nhiệm và đùn đẩy cho bên ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Đông Hải Dương để giải quyết. Phóng viên cũng làm việc trực tiếp với bên ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Đông Hải Dương thì đại diện phía ngân hàng trả lời: “Chúng tôi đã uỷ quyền hết cho bên văn phòng Thừa phát lại Uông Bí và không có nghĩa vụ để trả lời”. Sau đó, phóng viên cũng đã có cuộc điện thoại cho Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản Quảng Ninh thì bên phía Trung tâm khẳng định giấy tờ pháp lý để tổ chức cuộc đấu giá đúng theo quy định của pháp luật. Như vậy, đã quá 02 tháng mà văn phòng Thừa phát lại Uông Bí đã cam kết trong Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá số 03:HĐMB/TPL và được văn phòng công chứng Trương Quảng chứng nhận ngày 28/09/2021. Nhưng bà Phạm Thị Thảo vẫn chưa nhận được tài sản, mặc dù bà Thảo đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu, nộp đủ tiền mua bán tài sản cho văn phòng Thừa phát lại Uông Bí. Có hay không hành vi cố ý vi phạm pháp luật, chối bỏ trách nhiệm của văn phòng Thừa phát lại Uông Bí? Rất mong UBND tỉnh Quảng Ninh, Sở tư pháp tỉnh Quảng Ninh vào cuộc, kiểm tra làm rõ để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho công dân.

HIỆP ĐỊNH

20:24:59 10-01-GMT+0700

VHDN: Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam nhận được Đơn của bà Phạm Thị Thảo phản ánh văn phòng Thừa phát lại Uông Bí không giao tài sản cho người mua tài sản đấu giá theo cam kết tại Hợp đồng số 03/HĐMB-TPL, số công chứng: 1095, quyển số: 02/2021 TP/CC-SCC/HĐGD do văn phòng Trương […]

Đối tác của chúng tôi