Sự kiện - chuyên đề:

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc

Chiều 18/1, Quốc hội đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Kỳ họp bất thường lần thứ 3 Quốc hội khóa XV diễn ra chiều 18/1 đã xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Đa số đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc - 1
Ông Nguyễn Xuân Phúc (Ảnh: VOV).

Hôm qua (17/1), Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét và cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý để ông Nguyễn Xuân Phúc thôi giữ các chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước đối với ông Nguyễn Xuân Phúc - 2
Sáng 5/4/2021, ông Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016-2021. Theo quy định của Hiến pháp, Chủ tịch nước sau khi được Quốc hội bầu làm lễ tuyên thệ trước Quốc hội (Ảnh: Quốc Chính).

Trung ương đánh giá, ông Nguyễn Xuân Phúc là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, sinh ra trong gia đình giàu truyền thống cách mạng; được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và được Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị các khóa tín nhiệm phân công giữ nhiều chức vụ lãnh đạo quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt kết quả quan trọng.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Xuân Phúc chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều cán bộ, trong đó có 2 Phó Thủ tướng, 3 Bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả rất nghiêm trọng; 2 Phó Thủ tướng đã xin thôi giữ các chức vụ, 2 Bộ trưởng và nhiều cán bộ bị xử lý hình sự.

Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và Nhân dân, ông Nguyễn Xuân Phúc đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ được phân công, nghỉ công tác và nghỉ hưu.

Ông Nguyễn Xuân Phúc sinh ngày 20/7/1954; quê quán ở xã Quế Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.

Từ năm 1979-1993, ông là chuyên viên, Phó Văn phòng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy cơ quan, Đảng ủy viên Đảng ủy Khối dân chính đảng tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng khóa 1, 2.

Từ năm 1993 – 1996, ông giữ chức Giám đốc Sở Du lịch kiêm Chủ tịch HĐQT Khu du lịch Furama Đà Nẵng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng; Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam – Đà Nẵng khóa 15, 16.

Từ năm 1997 – 2001, ông làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam. Giai đoạn 2001 – 2006 ông làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Từ 3/2006 – 5/2006 làm Phó Tổng Thanh tra Chính phủ.

Từ 6/2006 – 8/2007, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm thường trực Văn phòng Chính phủ.

Giai đoạn 8/2007 – 7/2011, ông Nguyễn Xuân Phúc làm Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Từ 8/2011 – 4/2016 ông là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Từ 4/2016 – 4/2021, ông Nguyễn Xuân Phúc giữ chức Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 5/4/2021 tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV, ông được bầu làm Chủ tịch nước.

Ông Nguyễn Xuân Phúc là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XI, XIII, XIV, XV.

Theo dantri

17:46:58 18-01-GMT+0700

Chiều 18/1, Quốc hội đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Nguyễn Xuân Phúc. Kỳ họp bất thường lần thứ 3 Quốc hội khóa XV diễn ra chiều 18/1 đã xem xét miễn nhiệm chức […]

Đối tác của chúng tôi