Tại phiên làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội về đề nghị phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự một số thành viên Chính phủ.

Sau đó, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đối với đồng chí Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Y tế đối với đồng chí Nguyễn Thanh Long, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với đồng chí Nguyễn Thị Hồng bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Theo kết quả kiểm phiếu, có 443 phiếu (bằng 92,9% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý bầu đồng chí Huỳnh Thành Đạt giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Có 459 phiếu (bằng 95,42% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý bầu đồng chí Nguyễn Thanh Long giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế.

Có 467 phiếu (bằng 97,08% tổng số đại biểu Quốc hội) đồng ý bầu đồng chí Nguyễn Thị Hồng giữ chức vụ Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Sau đó, Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 cũng được 444/445 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 92,12% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm 2 Bộ trưởng và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa được Quốc hội phê chuẩn. Ảnh: VPQH
Đồng chí Huỳnh Thành Đạt 58 tuổi, quê Bến Tre, là Phó giáo sư, Tiến sĩ Vật lý. Đồng chí từng trải qua nhiều vị trí tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, như: Phó trưởng phòng và Trưởng phòng Tổ chức-Hành chính của Đại học Khoa học Tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh); Chánh Văn phòng, Phó giám đốc Thường trực và Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng, 52 tuổi, quê Hà Nội, là Thạc sĩ Kinh tế; từng giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long, 54 tuổi, quê Nam Định, là Tiến sĩ Y học, trải qua nhiều cương vị tại Bộ Y tế. Đồng chí từng đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 12-2011. Tháng 10-2018, đồng chí được điều động làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương và được bổ nhiệm trở lại làm Thứ trưởng Bộ Y tế từ tháng 1-2020. Tại Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 7-7-2020, Thủ tướng Chính phủ giao Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho đồng chí Nguyễn Thanh Long. Ban Chấp hành Trung ương cũng chỉ định đồng chí Nguyễn Thanh Long giữ chức Bí thư Ban cán sự Đảng Bộ Y tế.

Theo QĐND