Sự kiện - chuyên đề:

Quy định số 144-QĐ/TW: Giúp cán bộ, đảng viên tránh sai phạm

Việc ban hành Quy định 144 là điều cần thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình tự soi, tự sửa; đồng thời qua đó, tổ chức, nhân dân có thể giám sát đánh giá cán bộ, đảng viên.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Theo nhiều nhà khoa học, cán bộ hưu trí thành phố Hà Nội, Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới (Quy định 144) chứa đựng những nội dung thể hiện tầm tư duy mới, đánh dấu bước phát triển cao trong nhận thức và hành động của Đảng.

Quy định 144 có kết cấu chặt chẽ, mang tính hệ thống, tổng thể các quy định của Đảng liên quan đến cán bộ, đảng viên nhằm khẳng định quyết tâm trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Đoàn kết và thống nhất trong hoạt động của Đảng

Kỹ sư Bùi Công Khê, Giám đốc Trung tâm Vật liệu mới, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội cho rằng giai đoạn hiện nay có rất nhiều yếu tố của nền kinh tế thị trường, đời sống xã hội tác động tiêu cực đến đội ngũ cán bộ, đảng viên như: Chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cá nhân, tình trạng quan liêu, xa dân, sợ trách nhiệm…

Thực tế thời gian qua cho thấy, nhiều cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý cũng vi phạm những điều đảng viên không được làm. Do đó, việc ban hành Quy định 144 là điều cần thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình tự soi, tự sửa; đồng thời, tổ chức, nhân dân có thể giám sát đánh giá cán bộ, đảng viên thông qua Quy định này.

Cũng theo kỹ sư Bùi Công Khê, bản lĩnh chính trị, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm là một trong những yếu tố quyết định đến sự phát triển của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Nếu người cán bộ không quyết liệt, không thể hiện được vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu của mình thì khó có thể quy tụ, tập hợp đoàn kết được quần chúng tham gia, nhất là những việc mới, việc khó.

TTXVN_0406Quydinh144b.jpg
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu kết luận phiên họp đầu tiên Tiểu ban Nhân sự Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh : Trí Dũng/ TTXVN)

Thực tế vẫn còn những cán bộ sợ trách nhiệm, cầu toàn, không dám làm, sợ sai, không thể hiện được vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Những nội dung cụ thể nêu trong Quy định 144 một lần nữa khẳng định vai trò, trách nhiệm gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên như nhân dân thường nói: “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau;” từ đó, là kim chỉ nam để cán bộ, đảng viên vận dụng, thực hiện.

Tìm hiểu kỹ Quy định 144, kỹ sư Bùi Công Khê tâm đắc nội dung tại Điều 4 của Quy định 144: “Đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm,” trong đó, nêu rõ: “Luôn luôn giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, cơ quan, tổ chức và trong nhân dân, trước hết là ở chi bộ, cơ quan, đơn vị công tác, khu dân cư.”

Điều 4 nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết, cả trong nội bộ Đảng và với nhân dân, mọi sự chia rẽ, mâu thuẫn hoặc xung đột nội bộ đều cần được khắc phục và giải quyết một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Kỹ sư Bùi Công Khê cho rằng việc thống nhất hành động giữa các cấp, các địa phương và giữa lãnh đạo, cơ sở là cần thiết để Đảng hoạt động hiệu quả và phản ánh được ý chí của Đảng trong hành động cụ thể. Sự đoàn kết, thống nhất còn là nền tảng để Đảng phát triển bền vững và đối mặt với những thách thức và biến động của xã hội hiện nay.

Rèn luyện phẩm chất đạo đức của đảng viên, cán bộ

Theo ông Trần Phú Hưng, Trưởng ban công tác Mặt trận tổ dân phố 11, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Quy định 144 đặt ra những tiêu chuẩn và trách nhiệm cao đối với đảng viên, cán bộ, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự giác và tự rèn luyện để trở thành những người có phẩm chất đạo đức cao, đóng góp vào sự phát triển của bản thân, gia đình và tổ chức Đảng.

Đảng viên, cán bộ phải tự giác, tự quản và tự rèn luyện tuân thủ nguyên tắc và quy định của Đảng, cũng như pháp luật của Nhà nước. Đảng viên, cán bộ cần đặt ra mục tiêu phát triển bản thân, không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng và ý thức đạo đức, từ đó đóng góp mạnh mẽ và hiệu quả hơn vào công việc và cuộc sống.

Đảng viên, cán bộ phải là người gương mẫu trong gia đình, thực hiện đúng các giá trị đạo đức, tôn trọng và quan tâm đến thành viên trong gia đình, xây dựng một môi trường gia đình lành mạnh và hạnh phúc. Họ cần phối hợp công việc và trách nhiệm gia đình một cách hài hòa, không để công việc ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và ngược lại.

Đồng thời, đảng viên, cán bộ phải hoàn thành nhiệm vụ và trách nhiệm được giao từ tổ chức Đảng một cách trách nhiệm và tận tụy; không lợi dụng quyền lợi và vị trí của mình để mưu cầu lợi ích cá nhân. Họ cần thực hiện nghiêm túc các quy định và chính sách của Đảng, đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Đảng, góp phần xây dựng, phát triển Đảng mạnh mẽ và hiệu quả.

Để Quy định 144 đi vào thực tiễn, ông Trần Phú Hưng đề xuất các cấp chính quyền và địa phương thành phố Hà Nội cần thực hiện biện pháp cụ thể, có hình thức kỷ luật để đảm bảo sự hiểu biết và tuân thủ của mọi người đối với Quy định này.

“Cần tổ chức các hoạt động phổ biến, tuyên truyền về Quy định 144 trong cộng đồng, thông qua các phương tiện truyền thông địa phương, biểu ngữ, tờ rơi hoặc các cuộc hội thảo, gặp mặt trực tiếp với cử tri và nhân dân. Đồng thời, xây dựng một môi trường làm việc tích cực và đoàn kết, nơi các cán bộ, đảng viên được khích lệ và hỗ trợ để thực hiện Quy định 144 một cách có hiệu quả,” ông Trần Phú Hưng nói.

Cùng với đó, các cấp chính quyền và địa phương cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định 144 tại các cơ quan, tổ chức và cơ sở, từ đó đảm bảo rằng các nguyên tắc và tiêu chuẩn đạo đức được tuân thủ đúng đắn.

 

Nguồn: Báo Công lý

14:18:04 12-06-2024

Việc ban hành Quy định 144 là điều cần thiết đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong quá trình tự soi, tự sửa; đồng thời qua đó, tổ chức, nhân dân có thể giám sát đánh giá cán bộ, đảng viên.   Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì phiên họp đầu tiên […]

Đối tác của chúng tôi