Sự kiện - chuyên đề:

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định công nhận “ Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam” năm 2021

Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định công nhận “ Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa Kinh doanh Việt Nam” năm 2021.

VNABC

23:12:15 18-09-2021

Đối tác của chúng tôi