Sự kiện - chuyên đề:

Rào cản lớn nhất của nông dân là thông tin thị trường

Đại biểu Lưu Thành Công (Vĩnh Long) nêu 3 rào cản trong phát triển nông nghiệp, trong đó, rào cản lớn nhất là sự ngăn cách thông tin sản xuất, thị trường.

Không nắm bắt được thông tin thị trường, bi kịch giải cứu nông sản chưa thể chấm dứt.

Sáng nay (30/10), Quốc hội bắt đầu thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và ngân sách nhà nước năm 2019; Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.

Thảo luận ở Hội trường, đại biểu Lưu Thành Công cho rằng: “Trở ngại lớn nhất của nông dân không phải vốn, kỹ thuật canh tác mà là thông tin thị trường. Họ chỉ nhận được thông tin qua các kênh không chính thống, qua đại lý thu mua, thương lái… Khi giá cả thị trường chưa tới được với nông dân thì bi kịch giải cứu nông sản chưa thể chấm dứt”.

Rào cản thứ 2 là tập trung ruộng đất. Ông Công cho rằng, cần phân biệt rõ tích tụ ruộng đất và tập trung ruộng đất. Tích tụ ruộng đất gắn hẳn với chuyển nhượng quyền sở hữu đất, người nông dân sẽ mất quyền sở hữu, sử dụng. Quản lý nhà nước hiện nay là cấm tích tụ ruộng đất để đầu cơ, kinh doanh.

Ngược lại làm sao khuyến khích mô hình tập trung ruộng đất, liên kết các mảnh đất khác nhau của nhiều người để cùng khai thác. Hiện, tập trung ruộng đất ở nước ta khá phổ biến, nông dân đồng tình.

Theo đại biểu, đây là mô hình tiến bộ, nhân bản nhất, giải quyết tâm lý sở hữu đất của nông dân. Nông dân có thể yên tâm vì mình vẫn sở hữu đất, trong khi có thể tập trung canh tác quy mô lớn.

Nhiều quốc gia đã thực hiện thành công mô hình này. Chúng ta cần khuyến khích mô hình tập trung ruộng đất theo quy mô phù hợp năng lực, trình độ sản xuất hiện nay do một nông dân, hợp tác xã đứng ra thuê lại để canh tác.

Do đó, đề nghị Nhà nước cần có chính sách đặc thù, ưu đãi cho loại hình này. Nếu rào cản này được tháo gỡ sẽ tác động lớn đến nông nghiệp như giúp dễ tiếp cận công nghệ mới, tập trung ruộng đất, sản xuất giá trị cao.

Cuối cùng là rào cản về tư duy kinh tế nhỏ lẻ. Ông Công đề xuất chuyển từ tư duy kinh tế tỉnh sang kinh tế vùng. Hiện, mỗi tỉnh làm một kiểu, dàn hàng ngang ra làm. Do vậy, Chính phủ cần có chính sách căn cơ hơn phát triển kinh tế vùng, nhằm chuyển dần từ tư duy phát triển nông nghiệp thuần tuý là trồng lúa, chạy theo số lượng sang chất lượng, hướng đến nền nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ.

Theo KTNT

10:23:05 30-10-GMT+0700

Đại biểu Lưu Thành Công (Vĩnh Long) nêu 3 rào cản trong phát triển nông nghiệp, trong đó, rào cản lớn nhất là sự ngăn cách thông tin sản xuất, thị trường. Sáng nay (30/10), Quốc hội bắt đầu thảo luận ở hội trường về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – […]

Đối tác của chúng tôi