Sự kiện - chuyên đề:

Rao đêm

Tiếng mưa xa gõ đều bên mái phố

Nỗi buồn nào vọng giữa nhịp rao đêm

Phù phiếm đời những gồng gánh chông chênh

Hanh hao lắm một kiếp dài vay trả…

Dấu vòng xe hay đua chen bươn bả

Chở cả tuổi xuân theo gạ chính mình

Bao xuôi ngược lắng hoài mong trầm tích

Mang cuộc mưu sinh hóa đá lưu đày…

Tháng ngày vơi tóc bạc lặng lẽ đầy

Tiếng rao đêm co mình trong gió rét

Mơ mái nhà con ngày “vui như Tết”

Khói bếp ba mươi từng sợi thơm lừng…

Góc phố ba mươi nhộn nhịp tưng bừng

Phiên chợ cuối năm người đông như hội

Thời khắc giao mùa bóng ai lặn lội

Khuất nẻo về mòn mỏi tiếng rao đêm…!

Nguyễn Văn Nam

22:42:16 24-08-2018

Tiếng mưa xa gõ đều bên mái phố Nỗi buồn nào vọng giữa nhịp rao đêm Phù phiếm đời những gồng gánh chông chênh Hanh hao lắm một kiếp dài vay trả… Dấu vòng xe hay đua chen bươn bả Chở cả tuổi xuân theo gạ chính mình Bao xuôi ngược lắng hoài mong trầm […]

Đối tác của chúng tôi