Sự kiện - chuyên đề:

Sầm sơn phấn đấu đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

VHDN:Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, một trong 5 trụ cột tăng trưởng; phát triển du lịch là một trong 6 chương trình trọng tâm của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Sầm Sơn đang tập trung triển khai thực hiện 6 giải pháp, nhiệm vụ phát triển du lịch.

Ảnh minh họa – nguồn internet

Giai đoạn 2016 -2020, lượng khách đến Sầm Sơn đạt 22,5 triệu lượt người, chiếm trên 50% lượng khách toàn tỉnh, tăng bình quân hàng năm 8,9%. Doanh thu đạt 19.221 tỷ đồng, gấp 2,78 lần giai đoạn 2011-2015, tăng bình quân 19,4%/năm. Năm 2017, Sầm Sơn được Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch vinh danh là một trong 5 khu du lịch hàng đầu Việt Nam.

Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, một trong 5 trụ cột tăng trưởng; phát triển du lịch là một trong 6 chương trình trọng tâm của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Sầm Sơn đang tập trung triển khai thực hiện 6 giải pháp, nhiệm vụ phát triển du lịch, gồm: 1, đề nghị tỉnh ban hành Nghị quyết Chuyên đề về phát triển du lịch Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Trên cơ sở đó, có các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, quảng bá, đào tạo nhân lực cho ngành du lịch, trong đó có du lịch Sầm Sơn; 2, trên cơ sở nghiên cứu tổng thể về du lịch, xây dựng các đề án phát triển các khu, điểm, tour, tuyến du lịch trọng điểm, kết nối Sầm Sơn với các điểm du lịch trong

và ngoài tỉnh; 3, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đưa Sầm Sơn trở thành thành phố của các chương trình nghệ thuật, lễ hội, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, trung tâm nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí; 4, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ, thông minh, hiện đại, giải quyết triệt để ô nhiễm môi trường, quản lý tốt trật tự và cảnh quan đô thị; 5, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, xây dựng hình ảnh con người Sầm Sơn văn minh, thân thiện; 6, tăng cường quản lý nhà nước về dịch vụ du lịch, nâng cao vai trò, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong xây dựng văn minh du lịch, văn hóa ứng xử, giao tiếp, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, trình độ quản lý và nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên, hướng dẫn viên làm công tác du lịch.

Giang Phương

10:49:30 23-01-2021

VHDN:Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, một trong 5 trụ cột tăng trưởng; phát triển du lịch là một trong 6 chương trình trọng tâm của tỉnh, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Sầm Sơn đang tập trung triển khai thực hiện 6 giải pháp, nhiệm vụ phát triển du […]

Đối tác của chúng tôi