Sự kiện - chuyên đề:

Sân khấu xã hội hóa Hà Nội mạnh dạn “Nam tiến”

Ngày 9-6, Sân khấu Lệ Ngọc – sân khấu xã hội hóa đầu tiên của Thủ đô thông tin, đơn vị sẽ có chuyến lưu diễn từ ngày 25-6 đến 5-7 tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm chinh phục khán giả phía Nam.

Vở “Cây tre thần” sẽ được biểu diễn tại thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 6.

08:39:59 16-06-GMT+0700

Ngày 9-6, Sân khấu Lệ Ngọc – sân khấu xã hội hóa đầu tiên của Thủ đô thông tin, đơn vị sẽ có chuyến lưu diễn từ ngày 25-6 đến 5-7 tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm chinh phục khán giả phía Nam. Theo Giám đốc điều hành Sân khấu Lệ Ngọc Nguyễn Thế […]

Đối tác của chúng tôi