Sự kiện - chuyên đề:

Sản phẩm công nghiệp chủ lực giai đoạn 2018-2020: Giai đoạn mở màn ngoạn mục cho ngành công nghiệp Hà Nội

Nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp ưu tiên Hà Nội phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế thế hệ mới, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 phê duyệt “Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025”.

Nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp ưu tiên Hà Nội phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế thế hệ mới, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 phê duyệt “Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng tới năm 2025” (sau đây gọi tắt là Đề án) với mục đích: (i) Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp; (ii) Cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh; (iii) Nâng cao năng lực, sức cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực.

 

 

 

Sau 03 năm thực hiện Đề án (2018-2020), Chương trình phát triển SPCNCL được Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố đặc biệt quan tâm và có những chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp Thành phố xứng tầm với vai trò, vị trí trung tâm, đầu tàu của Thủ đô Hà Nội. Qua 3 năm triển khai đề án, số sản phẩm được UBND thành phố Hà Nội đã công nhận đạt SPCNCL Hà Nội dự kiến đạt 121 sản phẩm (bằng 150% chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong đề án) với tổng doanh thu các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm SPCNCL Hà Nội ước đạt khoảng 100 nghìn tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1 tỷ USD; đã tạo ra một bức tranh SPCNCL Hà Nội sinh động, nhiều màu sắc, đa dạng ngành nghề, nhiều chủng loại sản phẩm. Đây thực sự là những sản phẩm công nghiệp chủ lực có sức mạnh, sức lan tỏa và đóng góp lớn cho nền kinh tế Thủ đô.Qua 3 năm triển khai đã có tổng số 168 sản phẩm của 90 doanh nghiệp đăng ký tham gia xét chọn SPCNCL Hà Nội giai đoạn 2018-2020 (giai đoạn 2018-2019 có 120 sản phẩm, năm 2020 dự kiến khoảng 48 sản phẩm của 30 doanh nghiệp). Căn cứ hồ sơ và bảng tự đánh giá của doanh nghiệp, Tổ công tác giúp việc Hội đồng đã lựa chọn hồ sơ của 156 sản phẩm (giai đoạn 2018-2019 có 121 sản phẩm, dự kiến năm 2020 có 35 sản phẩm) tiến hành thực hiện tính toán, đối chiếu, phân tích dữ liệu bằng phần mềm tính toán trên Excel. Hồ sơ được gửi đến các thành viên hội đồng để đánh giá sơ bộ. Hội đồng họp xem xét kết quả đánh giá sơ bộ của các thành viên đối với 156 sản phẩm đăng ký xét chọn, thống nhất làm rõ một số nội dung và cách đánh giá trên phiếu đánh giá chính thức của các thành viên Hội đồng theo quy định tạiCác doanh nghiệp có sản phẩm được thành phố công nhận là SPCNCL phần lớn là các doanh nghiệp có quy mô lớn, có sức cạnh tranh cao trên thị trường, có khả năng hội nhập kinh tế quốc tế, tham gia vào chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Đây là những doanh nghiệp thuộc các ngành, lĩnh vực công nghiệp ưu tiên, công nghiệp nền tảng như công nghệ vật liệu mới, chế tạo khuôn mẫu, điện, điện tử, công nghệ thông tin, cơ khí chính xác, phần mềm. Những doanh nghiệp sản xuất SPCNCL là doanh nghiệp năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn đi đầu trong đổi mới công nghệ, thiết bị, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế góp phần tăng năng suất lao động, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phát triển bền vững ngành sản xuất công nghiệp Thủ đô.Các sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các Hiệp hội doanh nghiệp Thành phố có nhiều đóng góp tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch, phương án triển khai và thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển SPCNCL Thành phố Hà Nội giai đoạn 2018 -2020 góp phần triển khai có hiệu quả Chương trình 03 của Thành ủy và các chiến lược, quy hoạch phát triển công nghiệp Thành phố Hà Nội, thúc đẩy phát triển kinh tế Thủ đô nhanh và bền vững.Các doanh nghiệp có sản phẩm đạt danh hiệu SPCNCL Hà Nội được tham gia và thụ hưởng các chương trình, chính sách hỗ trợ của Thành phố như: Xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp; Cải thiện môi trường đầu tư và sản xuất kinh doanh; Nâng cao năng lực, sức cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển khoa học công nghệ; phát triển nguồn nhân lực; Hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chương trình: Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Áp dụng kế hoạch sản xuất sạch hơn,…Việc công nhận và tôn vinh các SPCNCL của Thành phố góp phần tăng giá trị thương hiệu, qua đó thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì ổn định và phát triển bền vững. Đồng thời thể hiện sư quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi và luôn đồng hành của chính quyềnThành phố đối với các doanh nghiệp Thủ đô trong quá trình phát triển đi lên.

Theo KTĐT
09:52:07 16-09-UTC

Nhằm thúc đẩy ngành công nghiệp ưu tiên Hà Nội phát triển đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế thế hệ mới, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 phê duyệt “Đề án phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố Hà Nội đến năm 2020, […]

-->

Đối tác của chúng tôi