Sự kiện - chuyên đề:

Sàn TMĐT Shoppe, Tiki… phải nộp thay thuế cho cá nhân kinh doanh

Ngành thuế yêu cầu các sàn giao dịch TMĐT như Shopee, Tiki, Lazada… khai thay, nộp thay thuế cho cá nhân kinh doanh, quy định này sẽ có hiệu lực từ 1/8/2021.

Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Thông tư 40/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Sàn giao dịch thương mại điện tử căn cứ doanh thu, các khoản thu khác mà cá nhân kinh doanh trên sàn nhận được, bao gồm khoản nhận qua đơn vị vận chuyển – COD, các hình thức trung gian thanh toán… để xác định doanh thu kê khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh.

Một số ứng dụng thương mại điện tử ở Việt Nam.

Trong thời gian chưa thực hiện được việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân, sàn giao dịch thương mại điện tử phải có trách nhiệm cung cấp các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của cá nhân thông qua sàn theo yêu cầu của cơ quan thuế bao gồm: Họ tên; số định danh cá nhân hoặc chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu; mã số thuế; địa chỉ; email; số điện thoại; loại hàng hóa, dịch vụ cung cấp; doanh thu; tài khoản ngân hàng người bán, thông tin khác liên quan.

Nếu cơ sở dữ liệu thông tin hiện tại của sàn giao dịch thương mại điện tử chưa đầy đủ, các sàn phải bổ sung thông tin theo quy định chậm nhất trước ngày Thông tư có hiệu lực vào 1/8.

Theo quy định, trường hợp cá nhân phát sinh doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống tại nhiều nơi, cá nhân dự kiến hoặc xác định được tổng doanh thu trên 100 triệu đồng/năm thì có thể ủy quyền cho các tổ chức chi trả khai thuế thay, nộp thuế thay đối với doanh thu phát sinh tại đơn vị được ủy quyền trong năm tính thuế.

Cá nhân kinh doanh có thu nhập năm từ 100 triệu đồng trở lên sẽ phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân. Mức thuế áp dụng cho cá nhân bán buôn, bán lẻ các loại hàng hóa (trừ giá trị hàng hóa đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng) là 1,5% tính trên doanh thu, gồm 1% thuế suất giá trị gia tăng và 0,5% thuế thu nhập cá nhân.

Riêng đối với hộ khoán mà ngoài doanh thu khoán, hộ còn nhận được các khoản thưởng, hỗ trợ đạt doanh số, khuyến mại, chiết khấu thương mại… thì tổ chức chi trả các khoản này phải thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay theo thực tế chi trả các khoản này trong năm tính thuế.

Bên cạnh đó, theo quy định, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử phải có địa điểm kinh doanh cố định, đăng ký thuế tại nơi có địa điểm kinh doanh để được cấp mã số thuế. Cá nhân kinh doanh thông qua sàn có thể là hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán hoặc theo phương pháp kê khai.

Theo NĐT

10:25:20 18-06-GMT+0700

Ngành thuế yêu cầu các sàn giao dịch TMĐT như Shopee, Tiki, Lazada… khai thay, nộp thay thuế cho cá nhân kinh doanh, quy định này sẽ có hiệu lực từ 1/8/2021. Đây là một trong những nội dung quan trọng tại Thông tư 40/2021 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị […]

Đối tác của chúng tôi