Sự kiện - chuyên đề:

Sản xuất nông nghiệp thông minh, hướng đi cần thiết trước biến đổi khí hậu

Sản xuất nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu không chỉ giúp người dân tiết kiệm được chi phí sản xuất mà hiệu quả kinh tế cũng tăng lên đáng kể.

Mô hình trình diễn nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu đã cho thấy những hiệu quả tích cực.

Tại Quảng Nam, được sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), vào tháng 11/2018, Sở NN-PTNT tỉnh này đã phê duyệt Kế hoạch dự toán và nhân rộng mô hình thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu (CSA).

Dự án thành phần tỉnh Nam có 4 hợp phần, trong đó hợp phần 3 là “Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng biến đổi khí hậu” (CSA). Mục tiêu của Dự án là nâng cao năng suất và hiệu quả bền vững thông qua giảm chi phí sản xuất, tăng chất lượng và giá thành sản phẩm.

Ngoài ra, dự án còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường và phát thải khí nhà kính thông qua giảm phân, thuốc BVTV, tưới nước hợp lý; thích ứng, giảm nhẹ tác động xấu của điều kiện biến đổi khí hậu thông qua chọn thời vụ an toàn cho cây sinh trưởng, phát triển thuận lợi để tăng sức đề kháng của cây trồng…

Trước đó, Hợp phần 3 của Dự án WB7 tỉnh Quảng Nam trong năm 2017 và đầu năm 2018 đã triển khai xây dựng 5 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng các thực hành CSA: 3 mô hình CSA cánh đồng luân canh lúa – màu trên hệ thống canh tác đất lúa với diện tích 100ha ở các huyện Thăng Bình, Quế Sơn và Đại Lộc; 2 mô hình CSA cánh đồng lớn sản xuất rau, màu áp dụng công nghệ tưới tiết kiệm trên hệ thống canh tác đất cây trồng cạn trên diện tích 80ha ở các huyện Phú Ninh và Đại Lộc.

Các mô hình sản xuất nói trên được áp dụng các kỹ thuật 1 phải, 5 giảm: Sử dụng hạt giống xác nhận hoặc nguyên chủng; giảm lượng giống gieo sạ 60 – 70kg bằng hình thức sạ hàng; bón phân hợp lý dựa trên việc điều tiết lượng phân đạm theo bảng so màu lá và điều tra phân tích hệ sinh thái hàng tuần để quyết định bón phân và biện pháp quản lý dịch hại.

Theo NN

15:47:09 21-07-GMT+0700

Sản xuất nông nghiệp thông minh, thích ứng biến đổi khí hậu không chỉ giúp người dân tiết kiệm được chi phí sản xuất mà hiệu quả kinh tế cũng tăng lên đáng kể. Tại Quảng Nam, được sự tài trợ của Ngân hàng Thế giới (WB), vào tháng 11/2018, Sở NN-PTNT tỉnh này đã […]

Đối tác của chúng tôi