Sự kiện - chuyên đề:

Sẽ diễn ra diễn đàn: “ Tìm giải pháp tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh và tôn vinh các doanh nghiệp tích cực hưởng ứng Cuộc vận động Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng phát động.”

VHDN: Covid-19 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Để góp phần cùng Chính phủ và các Bộ, ngành tìm giải pháp tái thiết nền kinh tế, thúc đẩy việc chuyển đổi triết lý, mô hình kinh doanh đáp ứng điều kiện mới, đồng thời động viên, khích lệ các doanh nghiệp nỗ lực vượt khó, Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam” (Ban tổ chức 248) đang tích cực chuẩn bị tổ chức diễn đàn “Tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới từ góc độ văn hóa kinh doanh và tôn vinh các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực Cuộc vận động Xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ phát động”. Dự kiến, diễn đàn sẽ tổ chức vào ngày 8/11/2020 tại Hà Nội với quy mô Quốc gia.

Covid-19 đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng đến nhiều lĩnh vực của nền kinh tế Việt Nam như như tăng trưởng, đầu tư, thương mại, đồng thời làm gián đoạn các chuỗi sản xuất quan trọng. Covid-19 đã làm tăng lạm phát, thất nghiệp và số doanh nghiệp dừng hoạt động, phá sản; làm giảm lượng du khách quốc tế, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng; làm giảm số vốn FDI tăng thêm, vốn góp và mua cổ phần. Số lượng doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường lớn hơn số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Hàng loạt các hoạt động lễ hội, du lịch và học tập, giao lưu tụ tập đông người bị đóng cửa. Các hoạt động vận tải, bán lẻ, ngoại thương, đầu tư, tài chính-ngân hàng bị thu hẹp, thu ngân sách cũng giảm sút…

Ngay khi có dịch bệnh bùng phát, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã vào cuộc quyết liệt, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của toàn dân, toàn quân, công tác phòng, chống dịch đã đạt kết quả tốt. Việt Nam đã đẩy lùi và kiểm soát được dịch bệnh, đồng thời đã có những chính sách kịp thời để từng bước hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19; các hoạt động của đời sống kinh tế – xã hội đang được khôi phục; tình hình kinh tế – xã hội đã có những chuyển biến tích cực; được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, nhân dân ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo của Chính phủ.

Hiện nay Đảng và Nhà nước ta chủ trương chuyển trạng thái vừa tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh, vừa thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp khôi phục hoạt động sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội…

Bên cạnh việc tìm giải pháp tái thiết kinh tế trong bối cảnh mới, Diễn đàn cũng sẽ tôn vinh các doanh nghiệp hưởng ứng tích cực Cuộc vận động Xây dựng Văn hoá Doanh nghiệp Việt Nam.

Việc tôn vinh nhằm cổ vũ, động viên các doanh nghiệp đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hành văn hóa doanh nghiệp và tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động; đã có nỗ lực vượt bậc trong xây dựng, củng cố, quảng bá Văn hóa Doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh của Việt Nam trong hội nhập toàn cầu và khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra; qua đó góp phần hình thành hệ thống danh hiệu cho các doanh nghiệp Việt Nam trước yêu cầu, nhiệm vụ mới trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Thông qua hoạt động tôn vinh, định hướng, động viên, khuyến khích các doanh nghiệp thực hiện tốt chủ trương của Đảng và chính sách của Nhà nước về văn hóa doanh nghiệp.

Diễn đàn là dịp khẳng định vai trò, vị trí và tầm quan trọng của văn hóa kinh doanh trong việc góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh thời kỳ hậu Covid-19. Là dịp để cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, Ban tổ chức 248 kiến nghị, đề xuất các cơ chế, chính sách, chiến lược và giải pháp phù hợp để hỗ trợ cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp thích nghi, tái hoạt động, phát triển bền vững, góp phần ổn định kinh tế, xã hội của đất nước sau dịch Covid-19.

Diễn đàn dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 08/11/2020 tại Hà Nội với quy mô Quốc gia. Diễn đàn mời Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan tham dự, chỉ đạo. Tại Diễn đàn Thủ tướng Chính phủ sẽ gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp về văn hóa kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh mới.

Diễn đàn sẽ tập trung thảo luận các nội dung: Covid-19 và các biến đổi, thay đổi, cơ hội, thách thức đối với văn hoá kinh doanh, triết lý kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp, văn hóa ứng xử, văn hóa tiêu dùng, đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, sáng tạo xã hội, tinh thần kinh doanh vì xã hội, khởi nghiệp sáng tạo vì mục tiêu phát triển bền vững; Đánh giá tác động của Covid-19 và trạng thái bình thường mới đối với văn hoá kinh doanh, văn hoá doanh nghiệp; Đánh giá lợi ích mang lại từ văn hóa kinh doanh áp dụng trong doanh nghiệp, biến “nguy” thành “cơ”; Trạng thái bình thường mới trong kinh tế, xã hội, quốc tế và trong nước tác động đến văn hoá kinh doanh; Một số điển hình thành công trong việc sử dụng văn hoá kinh doanh là sức mạnh mềm giúp vượt qua Covid-19 và ứng phó hiệu quả với trạng thái bình thường mới; Cùng các khuyến nghị, kiến nghị về khung pháp lý, khung chính sách, các nỗ lực của các bên hữu quan sẽ được trao đổi tại Diễn đàn.

P.A

Chia sẻ
15:38:04 16-09-2020

VHDN: Covid-19 đã và đang ảnh hưởng sâu rộng đến tất cả các quốc gia trên thế giới và Việt Nam cũng không ngoại lệ. Để góp phần cùng Chính phủ và các Bộ, ngành tìm giải pháp tái thiết nền kinh tế, thúc đẩy việc chuyển đổi triết lý, mô hình kinh doanh đáp […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi