Sự kiện - chuyên đề:

Sẽ miễn khoảng 7.500 tỷ đồng thuế sử dụng đất nông nghiệp mỗi năm

Chính phủ đã có tờ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn 5 năm (2021-2025) và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới ngày 15-5, ông Phạm Đình Thi, Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) cho biết, diện tích đất nông nghiệp mà Nhà nước giao cho các tổ chức quản lý nhưng không trực tiếp sử dụng mà giao cho tổ chức, cá nhân khác nhận thầu theo hợp đồng để sản xuất nông nghiệp, vẫn phải nộp 100% thuế sử dụng đất. Số thuế sử dụng đất nông nghiệp được miễn khoảng 7.500 tỷ đồng/năm tiếp tục là hình thức hỗ trợ trực tiếp cho tổ chức, cá nhân sản xuất nông nghiệp, giúp người nông dân cải thiện cuộc sống.

Đối với mức giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế được nâng từ 9 triệu đồng/tháng lên 11 triệu đồng/tháng và cho người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng thay cho mức 3,6 triệu đồng so với hiện nay, dự kiến mức giảm trừ mới sẽ được áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2020…

Theo HNMO

09:07:43 16-05-UTC

Chính phủ đã có tờ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp trong thời hạn 5 năm (2021-2025) và dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh của thuế thu nhập cá nhân. Trao đổi với […]

Đối tác của chúng tôi