Sự kiện - chuyên đề:

SeABank lãi trước thuế 754 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 72% so với cùng kỳ

Tỷ lệ thu thuần ngoài lãi của SeABank trong 6 tháng vừa qua đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2019, lên chiếm 34% trên tổng doanh thu.

Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của ngân hàng riêng lẻ.

Theo đó, mặc dù dịch bệnh Covid-19 xảy ra tác động đến hoạt động ngành ngân hàng, song kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, SeABank vẫn hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra. Cụ thể lợi nhuận trước thuế đạt gần 754 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ 2019.

Tại ngày 30/6, ngân hàng ghi nhận  tổng tài sản đạt 162.112 tỷ đồng, tăng 8,5%; Tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 110.183 tỷ đồng, tăng 7,7%; cho vay khách hàng đạt 98.043 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,23%.

Ngân hàng cũng cho biết trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ thu thuần ngoài lãi (Noii) của SeABank đã tăng trưởng gấp đôi so với cùng kỳ 2019, ở mức là 34% – cho thấy cơ cấu doanh thu giảm hẳn sự phụ thuộc vào tín dụng.

Trung tuần tháng 6 vừa qua, SeABank đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 9.369 tỷ đồng lên 12.088 tỷ đồng, đồng thời được Moody’s công bố giữ nguyên xếp hạng tín nhiệm dài hạn mức B1. Đặc biệt, ngân hàng cũng đã hoàn thành tuân thủ cả 3 trụ cột Basel 2 trước thời hạn.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay, các cổ đông SeABank đã thông qua kế hoạch  tăng trưởng dư nợ tín dụng 13,6% trong năm 2020; huy động khách hàng và giấy tờ có giá tăng 13,8%. Tổng tài sản tăng 12% lên 175.600 tỷ đồng và lãi trước thuế 1.506 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm 2019. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 3%.

Chia sẻ
14:46:10 21-07-2020

Tỷ lệ thu thuần ngoài lãi của SeABank trong 6 tháng vừa qua đã tăng gấp đôi so với cùng kỳ 2019, lên chiếm 34% trên tổng doanh thu. Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 của ngân hàng riêng lẻ. Theo đó, […]

Chia sẻ

Đối tác của chúng tôi