Sự kiện - chuyên đề:

Sếp ngoại quốc đăng ký bán 116.000 cổ phiếu Nafoods

Ông Ryan Walter Galloway dự kiến giảm phân nửa số cổ phần nắm giữ tại CTCP Nafoods (Nafoods Group, NAF).

Ông Ryan Walter Galloway – Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc kinh doanh của Nafoods Group đăng ký bán 116.000 cổ phiếu NAF trong thời gian từ 29/9-26/10 thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thoả thuận nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân.

Trước khi thực hiện giao dịch, số cổ phiếu NAF do ông Ryan Walter Galloway nắm giữ là 232.100 cổ phiếu, tương ứng với 0,49% số cổ phiếu NAF đang lưu hành. Như vậy nếu giao dịch diễn ra thành công, ông Ryan Walter Galloway giảm sở hữu về còn 0,24% vốn tại Công ty.

Trước đó vào giữa năm 2020, ông Ryan Walter Galloway cũng đã thực hiện nhiều lần thoái bớt cổ phiếu NAF với tổng cộng gần 41.000 cổ phiếu.

Sơ về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần NAF mang về là 635 tỷ đồng, lợi nhuận ròng ở mức 45,4 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch đề ra cho bán niên.

Như vậy riêng trong quý 2, Công ty ghi nhận 347 tỷ đồng doanh thu và 29 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 8% và tăng 222% so với quý 2/2019.

Theo đó, Nafoods đặt kế hoạch cho doanh thu 6 tháng cuối năm ở mức 715 tỷ đồng, lợi nhuận ròng mang về hơn 21 tỷ đồng. Về kế hoạch 2021, HĐQT Nafoods cho biết doanh thu đặt ra tăng trưởng 50% ở mức 2.025 tỷ đồng còn lợi nhuận sau thuế tăng trưởng 25% ở mức 83 tỷ đồng.

Theo vietnamdaily

14:51:36 25-09-GMT+0700

Ông Ryan Walter Galloway dự kiến giảm phân nửa số cổ phần nắm giữ tại CTCP Nafoods (Nafoods Group, NAF). Ông Ryan Walter Galloway – Phó tổng giám đốc kiêm giám đốc kinh doanh của Nafoods Group đăng ký bán 116.000 cổ phiếu NAF trong thời gian từ 29/9-26/10 thông qua phương thức khớp lệnh […]

Đối tác của chúng tôi