Sự kiện - chuyên đề:

Sở tài nguyên và môi trường Bạc Liêu: Luôn đồng hành cùng nhà đầu tư

VHDN: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI), Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) đã triển khai nhiều giải pháp và tích cực thực hiện các Chỉ số này. Qua đó, góp phần quan trọng cùng với tỉnh không ngừng cải thiện và nâng cao môi trường đầu tư, kinh doanh.

Ông Nguyễn Bình Thuận, Giám đốc Sở TN-MT (người thứ 2 từ phải sang) nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì có thành tích trong nâng cao chỉ số DDCI.

NỖ LỰC KHÔNG NGỪNG

So với các địa phương khác, điều kiện vị trí địa lý, hạ tầng của tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, việc thu hút các nhà đầu tư đến với Bạc Liêu là rất quan trọng và có ý nghĩa chiến lược trong việc thực hiện thắng lợi 5 trụ cột phát triển kinh tế-xã hội.

Nhận thức được ý nghĩa và tầm quan trọng đó, thời gian qua, các cấp, các ngành nói chung và Sở TN-MT nói riêng đã nỗ lực không ngừng trong việc nâng thứ hạng trong các chỉ số thành phần, nhằm tạo lòng tin cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp về một địa phương luôn có khát vọng bứt phá và luôn đồng hành, chia khó cùng nhà đầu tư. Đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, với trách nhiệm được giao, Sở TN-MT sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng “tận tâm phục vụ” và tất cả vì sự phát triển của tỉnh, đảm bảo lợi ích và quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp, nhà đầu tư.

MINH BẠCH HÓA THÔNG TIN

Với tinh thần cầu thị và mong muốn được hỗ trợ, đồng hành cùng các doanh nghiệp và nhà đầu tư theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh là “cái gì thuận lợi nhất thì dành cho doanh nghiệp, nhà đầu tư; cái gì khó khăn thì dành cho các cơ quan quản lý nhà nước” và xem doanh nghiệp, nhà đầu tư là đối tác phục vụ, trong năm qua, Sở TN-MT đã phát huy truyền thống đoàn kết của toàn đơn vị trong việc thực hiện có hiệu quả chỉ số DDCI và được UBND tỉnh tuyên dương.

Kết quả đánh giá chỉ số DDCI được công bố trong năm 2022 cho thấy, Sở TN-MT đạt 63,79 điểm, xếp hạng thứ 3/13 sở, ban, ngành cấp tỉnh. Một số chỉ số thành phần có điểm số và thứ hạng cao như: Chi phí thời gian; Thiết chế pháp lý; Tính năng động…. Tiếp tục phát huy kết quả này, Sở TN-MT sẽ thực hiện minh bạch hóa và tạo mọi điều kiện cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong tiếp cận thông tin để các doanh nghiệp an tâm đầu tư vào các dự án phát triển KT-XH của địa phương. Đó là chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thường xuyên công bố, công khai thông tin trên Cổng Thông tin điện tử của Sở về các thông tin thuộc lĩnh vực quản lý của ngành như: Văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, địa phương về lĩnh vực TN-MT; các chiến lược, định hướng, quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành; Thông tin về TTHC; Thông tin về đất đai…

Cùng với chủ động thông tin, Sở TN-MT sẽ tiếp tục phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để vừa cung cấp thông tin chính thống, tuyên truyền những quy định pháp luật và tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp trên tinh thần luôn đồng hành và phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Hỗ trợ người dân giải quyết thủ tục đất tại Trung tâm Hành chính công TP. Bạc Liêu.

Đặc biệt, ngành TN-MT sẽ phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện văn hóa, văn minh và đạo đức công vụ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không ngừng nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân, doanh nghiệp; tuyệt đối không gây phiền hà, nhũng nhiễu đối với người dân, doanh nghiệp, nhất là tập trung thực hiện nghiêm Chỉ thị số 12 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quá trình giải quyết các TTHC được thực hiện đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Ngoài việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, nộp phí, lệ phí theo quy định của pháp luật thì doanh nghiệp không phải chi trả chi phí nào khác trong thực hiện TTHC về lĩnh vực TN-MT.

Song song đó, tập trung thực hiện mạnh mẽ công tác rà soát, cải cách TTHC; công bố, công khai các TTHC trên Cổng Thông tin điện tử của Sở, Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh. Thực hiện rà soát, sắp xếp, chuẩn hóa đội ngũ công chức, viên chức, người lao động đảm bảo có trình độ, năng lực, đạo đức công vụ đáp ứng yêu cầu công việc. Thường xuyên kiểm tra, giám sát công chức, viên chức, người lao động trong quá trình thực thi công vụ, nhất là cán bộ, công chức, viên chức tham gia giải quyết thủ tục hành chính, thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho doanh nghiệp; kiên quyết xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Cùng với đó là một trường cạnh tranh bình đẳng để các thành phần kinh tế phát triển, không phân biệt đối xử giữa doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhà nước với doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tiếp cận thông tin, giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của ngành. Đồng thời, tập trung đơn giản hóa TTHC, nhằm rút ngắn thời gian thực hiện TTHC, giảm thành phần hồ sơ trong TTHC. Chủ động rà soát, cập nhật các TTHC đảm bảo phù hợp với các quy định mới ban hành, chuẩn hóa và công khai theo quy định, góp phần cùng với tỉnh Bạc Liêu xây dựng “Chính quyền kiến tạo, phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp”…

NGUYỄN BÌNH THUẬN, Giám đốc Sở TN-MT

08:44:59 04-01-GMT+0700

VHDN: Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI), Sở Tài nguyên và Môi […]

Đối tác của chúng tôi