Sự kiện - chuyên đề:

Số tiền khổng lồ 900 nghìn tỉ, Kho bạc Nhà nước hưởng lãi suất thế nào?

Số tiền 900 nghìn tỉ đồng tiền gửi tại các ngân hàng của Kho bạc Nhà nước từ đâu ra? Số tiền này đang gửi ở đâu? Lãi suất bao nhiêu? Ông Lưu Hoàng – Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ Kho bạc Nhà nước đã trao đổi với phóng viên về chủ đề này.

10:29:08 28-12-GMT+0700

Số tiền 900 nghìn tỉ đồng tiền gửi tại các ngân hàng của Kho bạc Nhà nước từ đâu ra? Số tiền này đang gửi ở đâu? Lãi suất bao nhiêu? Ông Lưu Hoàng – Cục trưởng Cục Quản lý ngân quỹ Kho bạc Nhà nước đã trao đổi với phóng viên về chủ đề này. Ông Lưu Hoàng – Cục trưởng […]

Đối tác của chúng tôi