Sự kiện - chuyên đề:

Sôi nổi cùng Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp”

Ngày 25/11, tại TP.HCM, Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ ba năm 2023 với chủ đề “Văn hóa kinh doanh dòng chảy phát triển và hội nhập” đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi.

Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp” là sự kiện quan trọng nhằm tôn vinh, khuyến khích, góp phần nâng cao vai trò văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam trong bối cảnh của thế giới VUCA và cuộc cách mạng công nghệ và chuyển đổi số.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp gỡ, trao đổi với cộng đồng doanh nghiệp, lắng nghe các kiến nghị, đề xuất về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa kinh doanh, từ đó lan tỏa sâu rộng Cuộc vận động “Xây dựng Văn hoá doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ phát động.

z4914082215030f7c9256c75a08070cb3b4487029cc62c-17009014577762039745611.jpg
Ông Nguyễn Văn Hùng – Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch phát biểu.

Tại diễn đàn, phiên tọa đàm và tranh luận với chủ đề “Kinh doanh để làm giàu hay phụng sự xã hội?” diễn ra sôi nổi với sự tham gia của các khách mời lãnh đạo doanh nghiệp, các chuyên gia tư vấn đại diện cho các tổ chức uy tín và có kinh nghiệm thực tiễn trong đa dạng các lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam.

Phiên tranh luận mang lại những quan điểm đa dạng và phong phú về bản sắc kinh doanh của doanh nhân Việt Nam.

Diễn đàn còn có hai tham luận đặc biệt của hai doanh nhân uy tín và thành công, đó là ông Johnathan Hạnh Nguyễn – Chủ tịch tập đoàn Liên Thái Bình Dương với chủ đề “Bản sắc văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp/doanh nhân Việt Nam” và bài tham luận của ông Nguyễn Hữu Thái Hòa với chủ đề “Văn hóa kinh doanh thời 4.0”, đề xuất những giải pháp giúp doanh nghiệp Việt Nam “hòa nhập nhưng không hòa tan” trong bối cảnh của thế giới VUCA và cuộc cách mạng công nghệ và chuyển đổi số mạnh mẽ.

p1920822.jpg
Trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2023 cho doanh nghiệp tiêu biểu.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Nguyễn Văn Hùng – Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch (VH-TT&DL) cho biết, diễn đàn năm nay được tổ chức với sự phấn khởi, vinh dự và tự hào, với tâm thế mới, khí thế mới, khi Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng, trải qua các giai đoạn phát triển của đất nước, đặc biệt trong gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, nhiệm vụ xây dựng văn hóa trong kinh tế ngày càng được Đảng ta quan tâm, kế thừa, bổ sung, phát triển và hoàn thiện.

Theo đó, xác định nhiệm vụ “Thường xuyên quan tâm xây dựng văn hóa trong kinh tế… Xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh, vì sự phát triển bền vững và bảo vệ Tổ quốc”.

Đại hội XIII của Đảng một lần nữa nhấn mạnh nhiệm vụ “xây dựng văn hoá doanh nghiệp, doanh nhân và kinh doanh”.

p1920827.jpg
Trao chứng nhận cho các doanh nghiệp tiêu biểu tại TP.HCM.

“Diễn đàn văn hoá doanh nghiệp thường niên góp phần hiện thực hóa các chủ trương của Đảng và Chính phủ về xây dựng văn hóa, định hình bản sắc con người Việt Nam; tạo động lực, thúc đẩy việc xây dựng và gìn giữ văn hoá trong kinh doanh hướng đến định hướng phát triển bền vững cho doanh nghiệp Việt Nam; và giúp tìm kiếm, phát hiện, tôn vinh Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá kinh doanh Việt Nam và lan tỏa điển hình thành công”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng kỳ vọng, diễn đàn sẽ tạo sức mạnh nền tảng cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp, từ đó góp phần vào thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển tổng thể của đất nước ta trong thời gian tới là đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, phát triển nhanh và bền vững; bảo đảm gắn kết chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ.

Trong đó, phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần, bảo đảm quốc phòng, an ninh là trọng yếu, thường xuyên.

Trong khuôn khổ diễn đàn đã diễn ra Lễ tôn vinh và trao chứng nhận “Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hoá kinh doanh Việt Nam” năm 2023 cho 20 doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam do Hội đồng Quốc gia xét duyệt.

Cạnh đó, Bộ VH-TT&DL cũng tặng Bằng khen cho 3 tập thể có thành tích hưởng ứng tích cực Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” do Thủ tướng phát động và triển khai Bộ tiêu chí Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2023; tặng Bằng khen cho 8 đơn vị đã tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam” năm 2023.

Diễn đàn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội phát triển văn hóa doanh nghiệp Việt Nam tổ chức.

Nguồn: Báo Công lý

20:37:42 25-11-2023

Ngày 25/11, tại TP.HCM, Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ ba năm 2023 với chủ đề “Văn hóa kinh doanh dòng chảy phát triển và hội nhập” đã diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi. Diễn đàn “Văn hóa với Doanh nghiệp” là sự kiện quan trọng […]

Đối tác của chúng tôi