Sự kiện - chuyên đề:

Sơn La: Giải pháp nào để đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT ?

VHDN:Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra chỉ tiêu đạt 96,2% dân số tham gia BHYT. Tuy nhiên, theo tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, xã khu vực III, II, I và thôn, bản đặc biệt khó khăn có nhiều thay đổi, dẫn đến giảm đối tượng được ngân sách nhà nước (NSNN) đóng, hỗ trợ đóng BHYT. Vậy đâu là giải pháp để tháo gỡ thách thức này?

Ông Thiều Quang Ngãi, Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La.

Kết quả đạt được

Ông Thiều Quang Ngãi, Giám đốc BHXH tỉnh Sơn La cho biết: Nhiều năm liên tục, việc triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và Nhà nước về chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh đều đạt kết quả rất tốt. Tính đến hết năm 2020, số đối tượng tham gia BHYT là 1.201.063 người, đạt tỷ lệ bao phủ 95,9% dân số, vượt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó, có 962.754 người được NSNN đóng và hỗ trợ đóng. Đóng góp vào thành tích này, ngoài sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các cấp, các ngành, còn là sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH toàn tỉnh.

Thách thức rất lớn

Theo kết quả rà soát, phân định các xã, bản vùng DTTS và vùng núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025, BHXH tỉnh Sơn La đã phân tích số liệu, đánh giá tác động của việc giảm tỷ lệ bao phủ BHYT đối với các xã không thuộc vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/06/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 thay thế Quyết định 582/QĐ-TTg và xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Trong đó, số đối tượng được NSNN mua thẻ BHYT giảm khoảng 186.000 người, bằng 14,7% dân số và bằng 15,5% số người đang tham gia BHYT của tỉnh.

Hướng dẫn người tham gia BHXH bắt buộc đăng ký, cài đặt ứng dụng VssID tại các đơn vị.

Như vậy, tỷ lệ bao phủ BHYT của tỉnh Sơn La giảm từ 95,9% năm 2020 xuống còn 80,1% từ tháng 06 năm 2021. Do đó, việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT đặt ra những thách thức không nhỏ đối với cấp ủy, chính quyền các cấp cũng như các cơ quan, đơn vị, trong đó trực tiếp là BHXH tỉnh Sơn La. Theo đó, nhiều người dân, trong đó có người DTTS không còn được Nhà nước hỗ trợ tham gia BHYT, mà phải tham gia theo nhóm hộ gia đình, nếu thuộc hộ cận nghèo và hộ nông- lâm nghiệp có mức sống trung bình thì có thêm sự hỗ trợ của Nhà nước… Bên cạnh đó, dù điều kiện kinh tế đã được cải thiện, nhưng đa số người dân vẫn còn gặp nhiều khó khăn, khó có khả năng tự tham gia BHYT. Điều này dẫn đến việc nếu ốm đau sẽ không được quỹ BHYT chi trả, nên nguy cơ tái nghèo cao. Khi tỷ lệ người dân tái nghèo tăng thì NSNN và ngân sách tỉnh phải chi cho an sinh xã hội, bảo trợ xã hội tăng lên rất lớn. Các chương trình mục tiêu quốc gia về xóa đói giảm nghèo của tỉnh không đạt kế hoạch, dẫn đến mất ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội ở địa phương. Tỷ lệ bao phủ BHYT giảm đồng nghĩa tỉnh không đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao, cũng không đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XV Đảng bộ tỉnh đến hết năm 2025 đạt 96,2% dân số tham gia BHYT.

Các giải pháp thực hiện

Trước thách thức rất lớn này, ông Thiều Quang Ngãi cho rằng, để duy trì và tăng tỷ lệ bao phủ BHYT tại địa phương cần tiếp tục tăng cường sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách, pháp luật, các chương trình, kế hoạch, mục tiêu về BHYT trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố chủ động rà soát, giao chỉ tiêu kế hoạch số người tham gia BHYT cụ thể cho các xã, phường, thị trấn; UBND xã, phường, thị trấn giao chỉ tiêu cụ thể cho từng bản, tổ dân phố, tiểu khu. Tăng cường công tác truyền thông về chính sách BHYT phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng, từng khu vực. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, các cá nhân có uy tín trong các khu dân cư để vận động người dân tham gia BHYT. Tập trung tuyên truyền vận động đối tượng tại các xã vùng I, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao tham gia BHYT để đạt tỷ lệ theo các quyết định quy định về nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Huy động các nguồn lực xã hội, các nhà hảo tâm, các tổ chức xã hội, từ thiện trong việc tặng thẻ BHYT cho các đối tượng khó khăn.

Đề nghị HĐND tỉnh ban hành nghị quyết tiếp tục sử dụng nguồn ngân sách của tỉnh hỗ trợ thêm cho một số nhóm đối tượng đã được NSNN hỗ trợ và hỗ trợ cho đối tượng là người dân tộc thiểu số cư trú ở các xã vùng I, xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao mua thẻ BHYT. Đề xuất sử dụng ngân sách địa phương hỗ trợ thêm để mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng giai đoạn 2022-2025…

Nhân viên đại lý thu tại xã Muổi Nọi (Thuận Châu) tuyên truyền về BHXH, BHYT cho người dân trên địa bàn. (Ảnh chụp trước khi xảy ra dịch COVID-19).

“Những giải pháp trên thuộc nhóm giải pháp về cơ chế chính sách, nó đòi hỏi sự vào cuộc đồng bộ và quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh xuống cơ sở xã, phường, thị trấn. Đi liền với giải pháp hỗ trợ về kinh phí từ nhà nước, từ các nguồn tài trợ của các tổ chức và cá nhân, công tác truyền thông không chỉ đi trước một bước mà phải được tiến hành thường xuyên, liên tục, có trọng tâm trọng điểm, sát thực và phù hợp với đối tượng. Với phương châm “đi tận ngõ, gõ tận nhà, rà tận đối tượng”, truyền thông phải làm thay đổi nhận thức của người dân, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, để người dân thấy được việc tham gia BHYT chính là bảo vệ sức khỏe và tài chính cho chính mình và gia đình. Về phần mình, chúng tôi xác định sẽ nỗ lực cao nhất, trách nhiệm cao nhất, phục vụ với tinh thần tất cả vì quyền lợi, vì sức khỏe của người dân”. Ông Thiều Quang Ngãi khẳng định.

Ngọc Quốc

 

14:23:31 14-06-GMT+0700

VHDN:Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025) đề ra chỉ tiêu đạt 96,2% dân số tham gia BHYT. Tuy nhiên, theo tiêu chí phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021-2025, xã khu vực III, II, I và thôn, […]

Đối tác của chúng tôi