Sự kiện - chuyên đề:

Sự kết hợp hiệu quả giữa tuyên giáo và Agribank Thanh Hóa

VHDN: Qua 5 năm thực hiện, công tác tuyên truyền đã được phối hợp tổ chức triển khai kịp thời, toàn diện, thường xuyên và hiệu quả.

Ngày 25/12/2014 , Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Agribank Thanh Hóa đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về các chính sách, cơ chế tín dụng và sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ và các tầng lớp nhân dân đối với sự phát triển kinh tế – xã hội nói chung và sự phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân nói riêng.

Qua 5 năm thực hiện, công tác tuyên truyền đã được phối hợp tổ chức triển khai kịp thời, toàn diện, thường xuyên và hiệu quả. Các cơ quan truyền thông, các tổ chức chính trị xã hội, nghề nghiệp đã đồng loạt và tích cực tuyên truyền các sản phẩm dịch vụ của Agribank, cơ chế chính sách tín dụng hiệu quả đối với sự phát triển của kinh tế địa phương, những kết quả và đóng góp của Agribank đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là chương  trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Công tác tuyên truyền đã góp phần quan trọng, tích cực vào kết quả hoạt động của Agribank trên địa bàn tỉnh. Tổng nguồn vốn đến nay đã đạt 33.000 tỉ, tăng 18.000 tỉ, tốc độ tăng 5 năm 110%; tổng dư nợ đầu tư vào nền kinh tế là 38.700 tỉ, tăng 22.500 tỉ, tốc độ tăng trưởng qua 5 năm là 135%. Chất lượng tín dụng tốt, nợ xấu luôn nhỏ hơn 0,3% trên tổng dư nợ; hoạt động dịch vụ phát triển nhanh và bền vững, doanh thu dịch vụ năm 2019 đạt 230 tỉ, tăng 140 tỉ đồng so với năm 2014, đồng thời đạt tốc độ tăng trong 5 năm là 150%. Công tác an sinh xã hội được tăng cường, hàng năm CBVC đóng góp vào các quỹ từ thiện tặng hàng ngàn suất quà Tết cho người nghèo và những gia đình có khó khăn; 5 năm qua đã đầu tư và đưa vào sử dụng 26 công trình nhà tình nghĩa, trạm y tế, trường mầm non, tiểu học, trung học…, nâng tổng số tiền đóng góp lên 100 tỉ đồng.

Cũng chính nhờ có sự phối hợp tuyên truyền đã giúp người dân nắm rõ hơn về các quy trình thủ tục tiếp cận với các nguồn vốn vay ngân hàng dễ dàng thuận tiện hơn. 5 năm qua đã có hơn 10.000 người dân tiếp cận với nguồn vốn vay để phát triển sản xuất kinh doanh, nâng tổng số khách hàng vay vốn của Agribank chi cho vay dành cho phát triển nông nghiệp, nông thôn và có đến 40% số vốn của Agribank đầu tư cho người nông dân thông qua các tổ nhóm của Hội Nông dân và Hội Phụ nữ. Đến nay toàn tỉnh có trên 500 000 ngàn khách hàng có tài khoản thanh toán và thẻ ATM, trên 300.000 khách hàng sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại E- Banking và hàng trăm nghìn khách hàng tham gia sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng khác của Agribank.

Với kết quả đạt được, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Agribank Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá mặt mạnh cũng như những tồn tại trong 5 năm; tiếp tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí trong tỉnh phối hợp với các Chi nhánh Agribank Thanh Hóa đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền về cơ chế chính sách của nhà nước, về chính sách tín dụng, nhất là việc mở rộng, phát triển các hoạt động dịch vụ ngân hàng hiện đại để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh. Đồng thời phát huy vai trò chủ đạo của Agribank đối với nông nghiệp, nông dân và nông thôn, góp phần thực hiện hoàn thành tốt mục tiêu kinh tế – xã hội của tỉnh.

Anh Minh

 

09:10:55 17-01-UTC

VHDN: Qua 5 năm thực hiện, công tác tuyên truyền đã được phối hợp tổ chức triển khai kịp thời, toàn diện, thường xuyên và hiệu quả. Ngày 25/12/2014 , Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Agribank Thanh Hóa đã ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác thông tin tuyên truyền về các […]

Đối tác của chúng tôi