Sự kiện - chuyên đề:
“Giá điện có tăng, có giảm” khi Việt Nam có thị trường bán lẻ cạnh tranh hoàn toàn vào năm 2024 – như
Ngày 7/9, giải trình về việc giá điện từ năm 2011 đến nay tăng 9 lần nhưng chưa 1 lần giảm, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trầ
Đề xuất áp dụng song song giá điện bậc thang và điện một giá cho người dân lựa chọn. Song, mức giá điện một giá lên tới
Theo Bộ Công Thương, khách hàng sử dụng điện sinh hoạt sẽ gồm 6 bậc, giá điện mỗi bậc thang tính theo tỷ lệ % so với giá

Đối tác của chúng tôi