Sự kiện - chuyên đề:
VHDN: Với nhiều giải pháp sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và sự góp sức tích cực của nhân dân, Chương trình mục tiêu q
VHDN: Hà Tĩnh, miền đất thường xuyên oằn mình trước thiên tai bão tố, nhưng lại được ban tặng nhiều cảnh quan, bãi biển
VHDN: Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, một chương trình hợp lòng
VHDN: Hơn 7 năm, Hà Tĩnh bắt tay xây dựng nông thôn mới, cũng từ đó nông thôn mới từng bước, từng bước ăn sâu vào trong
VHDN: Năm 2017, trong bối cảnh khó khăn với sự cố môi trường biển, thiên tai, lụt bão, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhâ
VHDN: Mùa xuân đã về, giữa cái tiết trời êm dịu, vạn vật đang cùng hòa mình đón xuân sang. Với bà con huyện Thạch Hà khô
VHDN: Với phương châm “Ngon – Rẻ – An toàn sức khỏe – trẻ đẹp bền lâu”, nhà hàng Đại Hương Biển đã để lại nhiều ấn tượng
VHDN: Mặc dù là xã có xuất phát điểm thấp, có điều kiện khó khăn nhưng bằng những nỗ lực, sự đồng lòng giữa Đảng bộ, chí
VHDN: Vừa qua, đoàn liên ngành gồm các Sở, ban ngành và Văn phòng nông thôn mới Hà Tĩnh đã kiểm tra, rà soát các xã đã đ

Đối tác của chúng tôi