Sự kiện - chuyên đề:
VHDN: Nga Sơn là huyện thứ tám của tỉnh Thanh Hóa được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định đạt chuẩn Nông thôn mới . Sáng
Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng huyện Ba Chẽ đã rất nỗ lực trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
VHDN: Về xã Cẩm Sơn huyện Anh Sơn (Nghệ An) hôm nay, điều cảm nhận rõ ràng nhất đó là vùng đất khó khăn thuở nào giờ
VHDN: Ở thôn Tân Đông, xã Thạch Điền, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh Bí thư chi bộ Trần Quốc Quế được nhiều người nể phục bởi ô
VHDN: Với nhiều giải pháp sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và sự góp sức tích cực của nhân dân, Chương trình mục tiêu q
VHDN: Những năm qua, huyện Yên Thành đã phát huy hiệu quả tiềm năng, lợi thế riêng, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà
VHDN:Cẩm Minh là một xã khó khăn của huyện Cẩm Xuyên, nhờ sự đoàn kết, đồng lòng giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân t
VHDN: Qua 2 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, tại nhiều đơn vị, địa phương của huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ A
VHDN: Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, một chương trình hợp lòng
VHDN: Hơn 7 năm, Hà Tĩnh bắt tay xây dựng nông thôn mới, cũng từ đó nông thôn mới từng bước, từng bước ăn sâu vào trong
1 2

Đối tác của chúng tôi