Sự kiện - chuyên đề:
VHDN: Ông  Bí thư Tỉnh ủy – Lữ Văn Hùng cho biết khát vọng của tỉnh tập trung xây dựng Bạc Liêu trở thành Trung tâ
VHDN: Phải khẳng định rằng, đến nay Bạc Liêu vẫn chưa tạo được bứt phá về kim ngạch xuất khẩu (KNXK) thủy sản và luôn nằ
Chiều ngày 10/10/2020, Ban Vận động thành lập Hiệp hội tôm tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại hội Hiệp hội tôm tỉnh Bạc Liêu lần

Đối tác của chúng tôi