Sự kiện - chuyên đề:
VHDN: Làm việc về đêm, người nhân viên thường cảm thấy áp lực khi phải đối diện với cơn buồn ngủ gây thiếu tỉnh táo. Điề
VHDN: Khối lượng công việc đầu năm dồn dập khiến nhiều người lao động phải chấp nhận tăng ca, làm đêm liên tục để đảm bả
VHDN: Tháng thứ 3 của năm đã sắp kết thúc báo hiệu mùa deadline quý đầu tiên đã khởi động. Đây là lúc hầu hết các nhân v
VHDN: Bị cuốn vào guồng công việc với kế hoạch của phòng, mục tiêu cá nhân là tình trạng mà dân công sở đang gặp phải th

Đối tác của chúng tôi