Sự kiện - chuyên đề:
VHDN: (KD&BM) – Dự án Five Star Garden do Tập đoàn GFS làm chủ đầu tư tiếp tục được vinh danh Top 5 
VHDN: Sáng ngày 22/1/2022 vừa qua, Lễ tổng kết và vinh danh Thương hiệu tiêu biểu ngành xây dựng Lần thứ IV – 2021 do B
VHDN: Ngày 15/09/2021, trong khuôn khổ Hội nghị “Đội ngũ trí thức Khoa học và Công nghệ Việt Nam triển khai thực hiện ng

Đối tác của chúng tôi