Sự kiện - chuyên đề:
VHDN: Với kết quả đạt được từ thực hiện “Mục tiêu kép” của năm 2020, thành phố Cẩm Phả đã xác định chủ đề năm công tác 2
VHDN: Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TU ngày 6/7/2015 của BTV Thành ủy Cẩm Phả về phát triển du lịch
VHDN: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cẩm phả lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015 – 2020, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đ

Đối tác của chúng tôi