Sự kiện - chuyên đề:
VHDN: Hiện nay, xu thế chung của thế giới là đẩy mạnh chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh. Trong xu thế đó, không chỉ riên
VHDN: Từ lâu cây dâu được gọi là “tiên dược”, bởi hiếm có cây dược liệu nào lại giúp chữa được nhiều bệnh nh
Tuy có hình thù đen đúa, xấu xí nhưng chúng lại là một “mỏ vàng” của thiên nhiên. Đây được coi là một loại thảo dược 

Đối tác của chúng tôi