Sự kiện - chuyên đề:
VHDN: Có một bài thuốc được nghiên cứu trở thành đề tài khoa học: “Nghiên cứu hóa học các cây thuốc dân tộc Việt Nam giú
Có một bài thuốc được nghiên cứu trở thành đề tài khoa học: “Nghiên cứu hóa học các cây thuốc dân tộc Việt Nam giúp phòn
Cứu tinh của nhiều bệnh nhân ung thư VHDN:Vào google tìm kiếm “TS. Phạm Đình Tỵ” hoặc “Tinh nghệ Thiên Lộc”, chỉ với thờ

Đối tác của chúng tôi