Sự kiện - chuyên đề:

Tạm ứng kinh phí để xét nghiệm Covid-19 cho người có bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh tạm ứng kinh phí để kịp thời triển khai xét nghiệm Covid-19 cho người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội các tỉnh tạm ứng kinh phí để xét nghiệm Covid-19

Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành Công văn 2539/BHXH-CSYT hướng dẫn việc thanh toán chi phí xét nghiệm Covid-19 theo chế độ bảo hiểm y tế.

Theo đó, Bảo hiểm xã hội cho biết, trong văn bản thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Y tế “sớm có văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vấn đề chi trả chi phí xét nghiệm”.

Do đó, ngày 7/8/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có công văn đề nghị Bộ Y tế báo cáo, xin ý kiến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc chi trả xét nghiệm Covid-19 từ quỹ Bảo hiểm y tế.

Trong khi chờ ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh tạm thời tạm ứng kinh phí để kịp triển khai xét nghiệm Covid-19 cho người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo Công văn số 4015/BYT-KHTC và Công văn số 4068/BYT- KHTC ngày 30/7/2020 của Bộ Y tế.

Để bảo đảm thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng quy định, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị bảo hiểm xã hội các tỉnh thực hiện như sau: Thực hiện thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế theo đúng nội dung hướng dẫn tại Công văn số 2146/BYT-BH và Công văn số 2276/BYT-BH.

Đối với người nhiễm Covid-19 điều trị tại bệnh viện dã chiến mới được thành lập, Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh toán các chi phí khám chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế theo hướng dẫn tại Công văn 2146 và Công văn 2276 với cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ đầu mối quản lý, cung ứng thuốc, vật tư y tế… phục vụ công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện dã chiến đó.

Đối với chi phí xét nghiệm Covid-19: Bảo hiểm xã hội các tỉnh phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế thống kê chi phí xét nghiệm Covid-19 của các trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế thực hiện xét nghiệm Covid-19 trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Công văn số 4051/BYT-KHTC gồm: Người bệnh phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế tại các cơ sở y tế; Người nhiễm Covid-19 đang khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.

Các trường hợp được cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chỉ định thực hiện xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Theo ANTĐ

14:33:43 14-08-2020

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu bảo hiểm xã hội các tỉnh tạm ứng kinh phí để kịp thời triển khai xét nghiệm Covid-19 cho người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành […]

Đối tác của chúng tôi